05:48 ICT Thứ năm, 21/01/2021
English

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Thứ ba - 06/02/2018 09:16
Ngày 23/01/2018 Chính phủ Ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.


Ảnh: Minh họa.
 
Theo đó, Nghị  định gồm 15 điều chủ yếu tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi đề người dân sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin; cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; các biểu mẫu, danh mục trong việc cung cấp thông tin; tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; các phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất cho việc tiếp cận thông tin; trách nhiệm của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin…

Cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 35 về các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin; khoản 2 Điều 36 về tiếp cận thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; khoản 4 Điều 24 về mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin và các biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Nghị định này có hiệu lực thì hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Trọng Nghĩa

Tin đã đăng