01:59 ICT Thứ hai, 17/05/2021
English

Điện Biên: Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ bảy - 18/11/2017 17:01
DIC- Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có sức lan tỏa mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và ý thức tự giác rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.
 

Ban sơ khảo tỉnh Điện Biên tiến hành họp chấm và xét chọn các tác phẩm xuất sắc tham dự giải thưởng Trung ương về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Ảnh Khánh Toàn).

Thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn các năm 2015-2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động. Thời gian qua dưới sự chỉ đạo và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút được đông đảo đội ngũ văn nghệ sỹ, các cơ quan báo chí, phóng viên, hội viên hội nhà báo, nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia. Thể loại đề tài báo chí tham dự đảm bảo tính đa dạng, phong phú, sâu rộng. Phản ánh và nêu bật được những kinh nghiệm, cách làm hay của những địa phương, đơn vị thực hiện tốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã có nhiều tác phẩm đa dạng, phong phú về thể loại như truyện ngắn, nhiếp ảnh, thơ, ký, văn xuôi, mỹ thuật... Hội đã xuất bản được 2 tác phẩm văn học, in trong cuốn Văn nghệ Điện Biên 33 tác phẩm, 02 tác phẩm mỹ thuật về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Nhà báo Tỉnh có các chi hội hoạt động báo chí đa lĩnh vực (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) nên các tác phẩm báo chí rất đa dạng, phong phú, đến nay đã có 400 tác phẩm báo chí đăng trên báo Điện Biên Phủ, 620 tin bài đăng trên Đài Phát thanh - Truyền hình, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tưu tưởng đạo đức, phong cách của Bác.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã sản xuất thực hiện 82 chuyên mục “Việc tốt quanh ta”, 106 chuyên mục “nhịp cầu nhân ái”, 24 chuyên mục “Điện Biên làm theo lời Bác”, 106 chuyên mục “xây dựng Đảng”, các chuyên mục đều tập trung ca ngợi, biểu dương các cá nhân, tập thể trong tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Bác. Các tin, bài phát thanh, truyền hình tuyên truyền, quảng bá ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; học tập kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ những điển hình các cá nhân và tập thể tiêu biểu, qua đó từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

Đoàn nghệ thuật tỉnh dàn dựng mới 15 bài hát, múa; Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng lựa chọn các phim tư liệu về Bác, đặc biệt là các phim tài liệu để phản ánh sâu rộng về học tập và làm theo. Trung tâm Văn hóa tỉnh mỗi năm tổ chức trên 70 buổi tuyên truyền lưu động phuc vụ cơ sở, trong đó có lồng ghép tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau khi tiến hành xét chọn sơ tuyển tại Hội nhà báo, Hội văn học nghệ thuật tỉnh và các Hội chuyên ngành VHNT Trung ương, đã có 28 tác phẩm được gửi về Ban sơ khảo cấp tỉnh. Ban sơ khảo cấp tỉnh Điện Biên, đã xét chọn được 24 tác phẩm xuất sắc tham dự giải do Trung ương tổ chức về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn (2015-2018). Dự kiến trao giải vào kỳ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19-5-2018).

Đồng chí Đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban sơ khảo cấp tỉnh, cho biết: Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí đã đi sâu thâm nhập thực tế của cuộc sống hằng ngày để khai thác, nhiều tác phẩm đã phản ánh khá thuyết phục việc vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát hiện được nhiều các gương điển hình trong học tập, làm theo Bác; các nhân tố mới cần nhân rộng trong đời sống xã hội hằng ngày; biểu dương những điển hình cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sống, làm việc, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có sức lan tỏa mọi lĩnh vực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới./. 

Lâm Hà

Tin đã đăng