11:34 ICT Thứ ba, 03/08/2021
English

Điện Biên: Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Thứ sáu - 17/08/2018 08:05
DIC - Triển khai Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 15/8/2018, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 2247/KH-UBND về thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 

Lộ trình thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020.
 
Theo lộ trình hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, tỉnh Điện Biên nằm ở Nhóm IV - Nhóm các tỉnh, thành sẽ kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền dẫn, phát sóng trên hạ tầng số trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Với mục tiêu chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh từ công nghệ tương tự sang công nghệ số; Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất; Tổ chức và sắp xếp lại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Đảm bảo các hộ gia đình có tivi trên địa bàn tỉnh có thể xem được các kênh truyền hình thiết yếu bằng các phương thức khác nhau. Kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện, trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai đồng bộ để thực hiện hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh là: Tăng cường công tác tuyên truyền về việc số hóa truyền hình để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn tỉnh; Từng bước thực hiện chuyển đổi số hóa trang thiết bị, công nghệ sản xuất, truyền dẫn phát sóng chương trình để không làm gián đoạn việc tiếp, phát sóng các kênh truyền hình; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; Hỗ trợ thiết bị xem truyền hình số cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Nam Thanh

Tin đã đăng