20:43 ICT Thứ hai, 20/09/2021
English

Báo chí - “cầu nối” đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống

Thứ tư - 20/06/2018 14:25
Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; kịp thời đưa quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, mang tiếng nói của nhân dân đến với Ðảng, Nhà nước; các cơ quan báo chí của tỉnh đã và đang tập trung tuyên truyền sâu rộng đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của HÐND, UBND tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực; nhất là xây dựng Ðảng, đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống. Ðể tuyên truyền đến nhân dân bằng văn phong đơn giản, dễ hiểu và thực hiện phương châm viết đúng, trúng, hay, mỗi cán bộ, phóng viên của các cơ quan báo chí tỉnh luôn sâu sát, bám cơ sở, chuyên cần tác nghiệp để mang tới bạn đọc, công chúng xem truyền hình những tác phẩm phản ánh trung thực việc thực hiện nghị quyết; cách làm hay, mô hình sáng tạo; những giải pháp thiết thực cũng như kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các địa phương, đơn vị.

 

 
 
 Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Lễ hội Hoa Ban năm 2018. Ảnh: Mai Giáp

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao chất lượng tác phẩm; các cơ quan báo chí tỉnh chú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ phóng viên tuyên truyền về xây dựng Ðảng. Báo Ðiện Biên Phủ, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tăng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, đầu tư nhân lực, trí lực, tập trung tuyên truyền vào các lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Cùng nỗ lực sáng tạo, đổi mới để làm nổi bật các chuyên trang, chuyên mục, chương trình hấp dẫn độc giả, công chúng xem truyền hình, như: chuyên mục “Ðưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chí Minh” trên Báo Ðiện Biên Phủ; Chuyên đề “Xây dựng Ðảng” trên Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh... đã và đang nhận được sự quan tâm, thu hút lượng lớn độc giả. Không chỉ đơn thuần là tác phẩm phản ánh, thời gian qua, nhiều tác phẩm tuyên truyền đã thực sự có tính định hướng dư luận, tổng kết đánh giá thực tiễn sâu sắc, nêu bật được những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống xã hội. Ðặc biệt là hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Ðảng lần thứ 3 - năm 2018 (Giải Búa liềm vàng); Báo Ðiện Biên Phủ, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện khá đều đặn việc tăng thời lượng tuyên truyền cho những tác phẩm tham gia viết về xây dựng Ðảng. Hưởng ứng cuộc thi, xuất hiện nhiều tác phẩm báo chí đi sâu khai thác, với nhiều tâm huyết trong việc sáng tạo tác phẩm.

Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân. Quá trình công tác, lực lượng phóng viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật của Ðài ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp, bám sát đời sống, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân; nhất là tích cực tuyên truyền đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống. Ðài đã cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề, chương trình thời sự... tăng thời lượng phát sóng, đặc biệt là xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên đề bằng tiếng dân tộc. Xây dựng nhiều chuyên đề mang tính tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết, tập trung vào các lĩnh vực đột phá. Chuyên đề “Xây dựng Ðảng” của Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có thời lượng phát sóng 20 phút/chuyên mục; định kỳ 2 chuyên mục/tháng. Chuyển tải tới người xem những tác phẩm chất lượng, được dư luận xã hội quan tâm. Ban Giám đốc Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh kịp thời động viên, khuyến khích mỗi phóng viên, quay phim nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ để sáng tạo những tác phẩm phản ánh đúng, trúng, hay và hấp dẫn các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Thực tiễn cho thấy, ánh sáng nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và hơi thở từ hiện thực cuộc sống đã và đang được phản ánh rõ nét qua những tác phẩm của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Thành tựu, cơ hội và những thách thức đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Ðảng bộ các cấp tiếp tục là mạch nguồn để đội ngũ phóng viên nhà báo các cơ quan báo chí tỉnh tiếp tục khai thác thực hiện những tác phẩm tuyên truyền. Ðồng thời, điều đó cũng đặt ra cho các cơ quan báo chí tỉnh nhà cần nhiều hơn nữa những nỗ lực trong việc tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng tác phẩm tuyên truyền. Ý thức trách nhiệm được tầm quan trọng đó, mỗi cơ quan báo chí trong tỉnh đều đã và đang không ngừng tự đổi mới, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả, công chúng xem truyền hình, góp phần đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

 

Minh Thùy

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Tin đã đăng