Văn bản theo cơ quan ban hành: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Điện Biên

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2806/KH-UBND 23/09/2020 Kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020 -2021
2 946/QĐ-UBND 03/10/2019 QĐ về việc bổ sung dự toán cho các đơn vị để thực hiện cải tạo, sửa chữa các điểm di tích, một số hạng mục công trình và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
3 945/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019
4 386/QĐ - UBND 04/05/2017 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí mưa sắm tài sản tập trung đợt 1 năm 2017
5 1087/QĐ-UBND 25/08/2016 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông đã chuẩn hóa
6 13/2012QĐ-UBND 11/06/2012 Quyết định Quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chỉ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7 09/CT-UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 13/08/2014 Chỉ thị: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020̀
8 15/2014QĐ-UBND 14/07/2014 Quyết định : Ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh tỉnh Điện Biên
9 194/QĐ-UBND 30/03/2014 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Báo chí - Xuất bản tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020
10 15/CT-UBND 13/09/2012 Chỉ thị về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
11 742/QĐ-UBND 12/05/2009 Quyết định v/v Ban hành Quy định về quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
12 1529/QĐ-UBND 24/08/2009 Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020
13 2293/QĐ-UBND 22/12/2009 Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14 1192/QĐ-UBND 27/08/2008 V/v Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên
15 1388/QĐ-UBND 28/09/2008 Quyết định 1388/QĐ-UBND V/v Thành lập và Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Điện Biên
16 07/2008/CT-UBND 28/09/2008 Chỉ thị 07/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên
17 397/QĐ-UBND 13/04/2010 Quyết định v/v ban hành quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh
18 423/QĐ-UBND 21/04/2010 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn tỉnh Điện Biên
19 363/QĐ-UBND 10/05/2010 Quyết định Thành lập ban chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn thành phố Điện Biên Phủ
20 06/2010/QĐ-UBND 19/07/2010 Quyết định v/v ban hành quy chế phối hợp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
21 1192 /QĐ-UBND 27/08/2008 Quyết định 1192 /QĐ-UBND, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các cơ quan Nhà nước
22 59/KH-UBND 12/01/2011 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây