Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 794/QĐ-TTg 02/06/2020 Quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
2 50/2009/NĐ-CP 24/05/2009 Nghị định số 50/2009/NĐ-CP, Bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/ NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
3 102/2009/NÐ-CP 05/11/2009 Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
4 28/2009/NĐ-CP 19/03/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
5 37/2009/QĐ-TTg 05/03/2009 Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram
6 11/2009/NĐ-CP 09/02/2009 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.
7 50/2009/NÐ-CP 24/04/2009 Bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/ NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
8 34/2008/CT-TTg 02/12/2008 Chỉ thị 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
9 121/2008/NĐ-CP 02/12/2008 Nghị định 121/2008/NĐ-CP, về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
10 155/2008/QĐ-TTg 07/12/2008 Quyết định 155/2008/QĐ-TTg, phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt
11 65/2008/QĐ-TTg 21/05/2008 Quyết định 65/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
12 43/2008/QĐ-TTg 23/03/2008 Quyết định 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008
13 755/QĐ-TTg 16/06/2008 Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Báo điện tử VietNamNet về Bộ Thông tin và Truyền thông
14 133/2008/NÐ-CP 30/12/2008 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
15 55/2010/NÐ-CP 23/05/2010 Nghị định 55/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
16 63/2010/NÐ-CP 07/06/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính
17 97/2008/NĐ-CP 27/08/2008 Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
18 79/2010/QĐ-TTg 29/11/2011 Quyết định v/v Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại
19 02/2011/NĐ-CP 05/01/2010 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
20 85/2009/NĐ-CP 14/10/2009 Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
21 20/2011/QĐ-TTg 23/03/2011 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
22 25/2011/NĐ-CP 05/04/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
23 43/2011/NĐ-CP 12/06/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
24 897/CT-TTg 09/06/2011 Về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số
25 47/2011/NĐ-CP 16/06/2011 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính
26 106/2011/NĐ-CP 22/11/2011 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây