Văn bản theo người ký: N/A

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
174 /STTTT-CNTT 10/03/2016 Đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
175 05/STTTT-CNTT 05/01/2016 V/v đề nghị báo cáo kết quả triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
176 706/STTTT-CNTT 17/12/2015 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ
177 615/STTTT-CNTT 15/11/2015 V/v cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước năm 2015
178 529/STTTT-CNTT 07/10/2015 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015; kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên gi
179 389/STTTT-CNTT 05/08/2015 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên
180 382/STTTT-CNTT 03/08/2015 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo “Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên”
181 375/STTTT-CNTT 29/07/2015 Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 15/4/2015 của Chính phủ
182 331/STTTT-CNTT 06/07/2015 báo cáo tình hình hoạt động cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên
183 208/STTTT-CNTT 03/05/2015 V/v cảnh báo phòng chống mã độc mới
184 120/STTTT-CNTT 16/03/2015 Công văn Đề nghị báo cáo tình hình ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động lĩnh vực ngành và thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2011-2015
185 699/STTTT-CNTT 25/12/2014 V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước năm 2014
186 650/STTTT-CNTT 07/12/2014 V/v hướng dẫn xây dựng Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
187 636/STTTT-CNTT 29/11/2014 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
188 623/STTTT-CNTT 19/11/2014 V/v báo cáo thông tin của các dự án đầu tư ứng dụng CNTT năm 2014.
189 583/STTTT-CNTT 03/11/2014 Mẫu phiếu khảo sát tình hình triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) năm 2014.
190 512/STTTT-CNTT 28/09/2014 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT và Văn bản số 2591/BTTTT-KHTC, ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
191 511/STTTT-CNTT 28/09/2014 V/v cảnh báo, kiểm tra và khắc phục lỗ hổng điều khiển trái phép hệ điều hành Linux, Unix.
192 464/STTTT-CNTT 03/09/2014 V/v xin ý kiến dự thảo kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên
193 2150/BTTTT-THH 30/07/2014 công bố Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013
194 85/STTTT-CNTT 04/03/2014 V/v “Hướng dẫn triển khai Thông tư 01 ngày 20/2/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông”.
195 433/STTTT-CNTT 13/08/2014 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015.
196 421/STTTT-CNTT 11/08/2014 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015.
197 356/STTTT-CNTT 07/07/2014 V/v Báo cáo Kết quả tự kiểm tra tình hình Ứng dụng và Phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2014.
198 321/STTTT-CNTT 24/06/2014 Khảo sát đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên.
199 276/STTTT-CNTT 02/06/2014 Báo cáo thông tin của các Dự án đầu tư Ứng dụng CNTT năm 2013.
200 03 /2014/TT-BTTTT 10/03/2014 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
201 773/STTTT-CNTT 25/09/2013 V/v thông báo cung cấp tài liệu hướng dẫn đảm bảo công tác an toàn thông tin.
202 573/STTTT-CNTT 28/07/2013 Về việc triển khai ứng dụng tin học hóa trong các cơ quan quản lý hành chính
203 1951/BTTTT-ƯDCNTT 03/07/2013 V/v Hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
204 626/STTTT-KHTC 12/11/2012 Đề nghị tham gia ý kiến cho dự thảo "Quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020"
205 15/CT-UBND 13/09/2012 Chỉ thị về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
206 527/BC-STTTT 03/10/2012 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển Thông tin đến năm 2010 của tỉnh Điện Biên
207 81/STTTT-VP 03/02/2013 Lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.
208 54/STTTT-CNTT 24/01/2013 Xin ý kiến tham gia cho các dự thảo văn bản về lĩnh vực CNTT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây