Văn bản theo người ký: N/A

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
139 196/STTTT-CNTT 04/03/2018 V/v đề nghị phối hợp báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2018
140 17/STTTT-CNTT 08/01/2018 V/v đề nghị phối hợp báo cáo số liệu về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
141 767/STTTT-CNTT 05/12/2017 V/v triển khai Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017
142 681/GM-STTTT 01/11/2017 Giấy mời Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định và Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên.
143 648/STTTT-CNTT 17/10/2017 V/v hướng dẫn xây dựng Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN năm 2018
144 568/STTTT-CNTT 14/09/2017 V/v giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích APT.
145 24/BC-BCĐ 04/02/2016 Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015
146 506/STTTT-CNTT 22/08/2017 V/v đề nghị phối hợp báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - quý III/2017
147 325/STTTT-CNTT 05/06/2017 V/v cảnh báo một số lỗ hổng nghiêm trọng trong một số Chip Intel và một số dòng máy tính HP
148 323/STTTT-CNTT 02/06/2017 V/v đề nghị phối hợp báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - quý II/2017
149 313/STTTT-CNTT 26/05/2017 V/v báo cáo tình hình cập nhật lỗ hổng và theo dõi, ngăn chặn mã độc WannaCry
150 298/STTTT-CNTT 22/05/2017 V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry
151 32/QĐ-STTTT 03/05/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trung tâm dữ liệu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
152 219/STTTT-CNTT 18/04/2017 V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2017
153 191/STTTT-CNTT 09/04/2017 V/v đề nghị phối hợp tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện năm 2017
154 138/STTTT-CNTT 15/03/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2016
155 112/STTTT-CNTT 01/03/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
156 127/STTTT-CNTT 07/03/2017 V/v góp ý kiến vào dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
157 535/GM-STTTT 19/09/2016 V/v đánh giá tác động cuối kỳ Dự án BMGF-VN tại tỉnh Điện Biên
158 673/STTTT-CNTT 20/11/2016 V/v đề nghị báo cáo tình hình ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động lĩnh vực ngành và thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT năm 2016
159 98/STTTT-CNTT 22/02/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông
160 43/STTTT-CNTT 23/01/2017 V/v đề nghị phối hợp báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
161 584/STTTT-CNTT 11/10/2016 V/v Xin ý kiến Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017
162 520/STTTT-CNTT 07/09/2016 V/v xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN năm 2017
163 483/TB-STTTT 19/08/2016 Thông báo về việc triệu tập học viên tham gia Lớp Đào tạo, bồi dưỡng về đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2016
164 371/STTTT-CNTT 01/07/2016 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020
165 320/STTTT-CNTT 06/06/2016 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thì hành Luật CNTT
166 321/STTTT-CNTT 07/06/2016 V/v cung cấp thông tin khảo sát tính liên thông, tích hợp dữ liệu của tỉnh
167 319/STTTT-CNTT 06/06/2016 V/v tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2016 của Chính phủ
168 280/STTTT-CNTT 18/05/2016 V/v góp ý dự thảo Nghị định do Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo
169 275/STTTT-CNTT 17/05/2016 V/v triển khai thực hiện các dịch vụ công năm 2016
170 179/STTTT-CNTT 07/04/2016 V/v đăng ký danh sách tên miền cần giữ chỗ, bảo vệ
171 17/KH-STTTT 06/04/2016 Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên năm 2016
172 168/STTTT-CNTT 04/04/2016 V/v tham gia ý kiến cho danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 dự kiến áp dụng trong năm 2016
173 142/STTTT-CNTT 16/03/2016 V/v cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc hóa tài liệu (Ransomware).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây