Văn bản theo người ký: N/A

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
104 1178STTTT-KHTC 07/10/2019 V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên
105 1161/STTTT-CNTT 03/10/2019 V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thành lập BCĐ, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ xây dựng CQĐT tỉnh Điện Biên; Văn bản tăng cường xử lý văn bản hồ sơ công việc trên môi trường mạng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên
106 966/STTTT-CNTT 14/08/2019 V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý III/2019
107 813/STTTT -CNTT 10/07/2019 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN năm 2020
108 796/STTTT-CNTT 04/07/2019 V/v đề nghị tham dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên
109 766/STTTT-CNTT 28/06/2019 Đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2025.
110 700 /STTTT-CNTT 12/06/2019 V/v đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số đợt 2 năm 2019
111 /STTTT-CNTT 15/05/2019 Về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019
112 365/STTTT-CNTT 27/03/2019 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ.
113 169/STTTT-CNTT 12/02/2019 V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019
114 1500/STTTT-CNTT 16/12/2018 V/v đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số phục vụ triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
115 1395/STTTT-CNTT 10/12/2018 V/v đề nghị cung cấp danh sách tài khoản thư điện tử công vụ đã cấp cho tổ chức và cá nhân các cơ quan Nhà nước của tỉnh
116 1266a/STTTT-CNTT 22/11/2018 V/v Hướng dẫn xác định cấp độ và xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin
117 1249/STTTT-CNTT 20/11/2018 V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý IV/2018
118 1197/STTTT-CNTT 07/11/2018 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
119 1198/STTTT-CNTT 07/11/2018 V/v triển khai văn bản hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
120 646/STTTT-CNTT 25/06/2018 V/v tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng/trang thông tin điện tử
121 979/STTTT-CNTT 18/09/2018 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 - 2020
122 981/STTTT-CNTT 18/09/2018 Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên
123 1061/STTTT-CNTT 11/10/2018 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN năm 2019
124 1044/STTTT-CNTT 04/10/2018 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
125 950/STTTT-CNTT 13/09/2018 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định về việc ban hành mã định danh phục vụ kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
126 849/STTTT-CNTT 19/08/2018 V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý III/2018
127 827/STTTT-CNTT 14/08/2018 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên
128 786STTTT-CNTT 26/07/2018 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên phiên bản 1.0
129 785/STTTT-CNTT 26/07/2018 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên phiên bản 1.0
130 777/STTTT-CNTT 25/07/2018 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Biên bản ký kết hợp tác xây dựng thành phố Thông minh giữa UBND tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
131 745/STTTT-CNTT 16/07/2018 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Biên bản ký kết hợp tác xây dựng thành phố Thông minh giữa UBND tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
132 694/STTTT-CNTT 02/07/2018 V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên
133 561/STTTT-CNTT 04/06/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Trục tích hợp liên thông và hệ thống Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến
134 539/STTTT-CNTT 29/05/2018 V/v phối hợp cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018
135 502/STTTT-CNTT 21/05/2018 V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý II/2018
136 435/STTTT-CNTT 04/05/2018 V/v đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên
137 197/STTTT-CNTT 04/03/2018 V/v đề nghị báo cáo hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng
138 196/STTTT-CNTT 05/03/2018 V/v đề nghị phối hợp báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây