02:27 ICT Thứ ba, 09/03/2021
English


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1658/QĐ-STTTT 30/01/2020

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019

Tải về
89 /QĐ-STTTT 30/01/2020

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Tải về
1457/STTTT- KHTC 29/11/2019

Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2019

Tải về
1418/STTTT-KHTC 22/11/2019

V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 2 năm 2019

Tải về
1388/STTTT-CNTT 18/11/2019

V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý IV/2019

Tải về
1306/STTTT-CNTT 06/11/2019

Đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số đợt 3 năm 2019 và đẩy mạnh sử dụng chứng thư số

Tải về
1205/STTTT- KHTC 16/10/2019

Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ

Tải về
1205/STTTT- KHTC 16/10/2019

Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ

Tải về
1189/QĐ-STTTT 11/10/2019

QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019

Tải về
1174/QĐ-STTTT 08/10/2019

QĐ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019

Tải về
1175/QĐ-STTTT 08/10/2019

QĐ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019

Tải về
1178STTTT-KHTC 08/10/2019

V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về
1161/STTTT-CNTT 04/10/2019

V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thành lập BCĐ, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ xây dựng CQĐT tỉnh Điện Biên; Văn bản tăng cường xử lý văn bản hồ sơ công việc trên môi trường mạng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên

Tải về
945/QĐ-UBND 03/10/2019

Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019

Tải về
946/QĐ-UBND 03/10/2019

QĐ về việc bổ sung dự toán cho các đơn vị để thực hiện cải tạo, sửa chữa các điểm di tích, một số hạng mục công trình và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Tải về
1007/STTTT-BCVT 26/09/2019

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Tải về
1010a/QĐ-STTTT 28/08/2019

QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019

Tải về
1007/STTTT-BCVT 28/08/2019

V/v rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính gửi qua đường bưu chính công ích

Tải về
965/QĐ-STTTT 27/08/2019

QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

Tải về
966/STTTT-CNTT 14/08/2019

V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý III/2019

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 24 25 26 27  Trang sau