V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015.

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015.

Số kí hiệu 433/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 13/08/2014
Thể loại Công Văn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
Người ký N/A

Nội dung

             UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

             Số: 433/STTTT-CNTT
V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015.
 
                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                         Điện Biên, ngày 13 tháng 8  năm 2014

 
                         Kính gửi:         - Các sở, ban, ngành tỉnh;
     - UBND các huyện, thị, thành phố;
 
 
       
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định 26/2007/NĐ-CP, ngày 15/2/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg, ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường sử dụng hệ thống thư tín điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.
Thực hiện Công văn số 3407/UBND-NC, ngày 22 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Công văn số 2890/UBND-NC, ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai quản lý chứng thư số.
 Việc ứng dụng chữ ký số trong việc điều hành trao đổi văn bản điện tử là điều kiện cần thiết để thúc đẩy cải cách hành chính và hình thành Chính phủ điện tử của tỉnh. Trong các giao dịch truyền thống, chúng ta vẫn sử dụng giấy tờ, công văn cùng với chữ ký và con dấu. Việc giao dịch, trao đổi thông tin trên môi trường internet cũng cần có một cơ chế tương tự và chữ ký số được sử dụng để phục vụ cho môi trường này. Khác với chữ ký thường có thể phải mất nhiều thời gian để giám định khi cần thiết; chữ ký số có thể được giám định, xác nhận nhanh với các công cụ điện tử. Chứng thực số là một dịch vụ trên internet tương tự như việc công chứng trên giấy tờ, văn bản thông thường. Khi ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, tinh giảm giấy tờ trong cơ quan Nhà nước; tăng cường khả năng bảo mật an toàn an ninh thông tin các tài liệu khi trao đổi trên môi trường mạng….
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng Dự thảo Kế hoạch “Triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015”. Để hoàn thiện Dự thảo trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch kèm theo công văn này. Ý kiến tham gia đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 22/8/2014 để tổng hợp, trình UBND tỉnh (bản mềm ý kiến tham gia đề nghị gửi về địa chỉ email: dic@dic.gov.vn).
(Dự thảo Kế hoạch triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015 có thể tải về từ Website Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: www.dic.gov.vn)
Trân trọng!
 
 
       Nơi nhận:                                                                                                                                   KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc Sở./.
- Lưu: CNTT, VT.                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      Nguyễn Hùng Cường

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công Văn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây