06:11 ICT Thứ năm, 24/09/2020
English
Lên phía trên
Số lượng nhân khẩu
Câu hỏi:
Nếu hộ gia đình có các sinh viên hoặc họ hàng đến ở chung thì có tính cộng số lượng nhân khẩu này hay không?
Trả lời:

Nếu người đến ở có đăng ký tạm trú ở hộ gia đình này thì có tính

Lên phía trên
Điều tra thống kê phương tiện nghe nhìn 1-6 (tiếp)
Câu hỏi:
Chủ hộ ghi theo sổ hộ khẩu hay thực tế? (trước đây chung 1 sổ, sau đó tách ra ở riêng nhưng chưa được có sổ)
Trả lời:

Ghi theo thực tế.

Lên phía trên
Những hộ thuộc diện tạm trú trên địa bàn có đăng ký tạm trú KT3, KT4,… có thuộc diện đối tượng điều tra không?
Câu hỏi:
Những hộ thuộc diện tạm trú trên địa bàn, có đăng ký tạm trú KT3, KT4,… có thuộc diện đối tượng điều tra không?
Trả lời:

Có thuộc đối tượng điều tra.

Lên phía trên
Trường hợp người con đi học có máy tính và máy tính có nối mạng, còn 3 người ở nhà không có máy vi tính thì cột H phiếu 04 ghi như thế nào?
Câu hỏi:
Trường hợp người con đi học có máy tính và máy tính có nối mạng, còn 3 người ở nhà không có máy vi tính thì cột H phiếu 04 ghi như thế nào?
Trả lời:

Cột H để trống, đồng thời các Cột I, Cột J để trống.

Lên phía trên
Khi đến hộ mà phương tiện nghe nhìn mới bị hỏng (có thể sửa được hoặc không sửa được) thì có tính là có hay không?
Câu hỏi:
Khi đến hộ mà phương tiện nghe nhìn mới bị hỏng (có thể sửa được hoặc không sửa được) thì có tính là có hay không?
Trả lời:

Tính là có (đánh dấu x).

Lên phía trên
Đối tượng của cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn là ai ?
Câu hỏi:
Đối tượng của cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn là ai ?
Trả lời:

Đối tượng thực hiện điều tra thống kê phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010 bao gồm:

    1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cùng cấp;

    2. Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp xã, Trạm y tế xã, Thư viện xã, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đóng trên địa bàn xã; Điểm Bưu điện văn hóa xã;

    3. Các hộ gia đình;

    4. Các doanh nghiệp viễn thông và Internet có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ, các điểm công cộng cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet;

    5. Các trạm phát tín hiệu do các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đang sử dụng.

Lên phía trên
Hỏi về mã số các phiếu điều tra thống kê hiên trạng nghe nhìn điện thoại-internet (Nguyễn Đằc Mạnh - hiennguyen380@gmail.com )
Câu hỏi:
Hỏi về mã số các phiếu điều tra thống kê hiên trạng nghe nhìn điện thoại-internet (Nguyễn Đằc Mạnh - hiennguyen380@gmail.com )
Trả lời:

Mã số của các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh phục vụ cho điều tra thống kê đã được thông báo trong Công văn số 176/BCĐ-TCV ngày 10/05/2010 của Ban Chỉ đạo điều tra thống kê tỉnh Điện Biên. Theo công văn đó mã số huyện Mường Ảng là 102. Mã số các xã, thôn thuộc huyện bạn có thể vào đây để tải về http://dic.gov.vn/modules.php?name=Laws&download=189

Lên phía trên
Mục đích của cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn năm 2010 là gì ?
Câu hỏi:
Mục đích của cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn năm 2010 là gì ?
Trả lời:

Cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn năm 2010 nhằm mục đích:

1. Thông qua cuộc điều tra, Nhà nước thu thập được các thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về điện thoại, Internet và nghe - nhìn ở cấp Trung ương và địa phương; Xây dựng các chương trình, dự án về phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin, truyền thông góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các vùng, miền trên cả nước; Xây dựng các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong những năm tới.

    2. Cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển thông tin và truyền thông của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020; đồng thời góp phần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện một số chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước vềnông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số chính sách cung ứng các dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

    3. Cung cấp các thông tin, số liệu cần thiết để các cơ quan ở Trung ương và địa phương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cấp quốc gia và cấp địa phương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông ở từng địa phương và trên phạm vi cả nước, xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông.

    4. Kết quả điều tra cũng cung cấp thông tin, tư liệu cho việc đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện một số chính sách cụ thể về phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông thời gian qua, như: Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; Các quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đến năm 2010 của cả nước và của từng địa phương,…

                            (Theo Quyết định 470/QĐ-BTTTT, ngày 07/4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Lên phía trên
Xin hỏi thủ tục thanh quyết toán đối với cấp xã trong cuộc điều tra dịch vụ điện thoại internet và nghe nhìn.
Câu hỏi:
Xin hỏi thủ tục thanh quyết toán đối với cấp xã trong cuộc điều tra dịch vụ điện thoại internet và nghe nhìn.
Trả lời:

Nộidung, mức chi và thủ tục thanh quyết toán cho cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn năm 2010 được thực hiện theo Thông tư số 48/2007/TT-BTC ngày 15/5/2007 của BộTài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc điều trado Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Ngày 01/7/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành Công văn số

@font-face { font-family: "Verdana";}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; }p.Char1, li.Char1, div.Char1 { margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 12pt; font-size: 10pt; font-family: "Verdana","sans-serif"; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { page: WordSection1; } 2062/BTTTT-KHTC @font-face { font-family: "Verdana";}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; }p.Char1, li.Char1, div.Char1 { margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 12pt; font-size: 10pt; font-family: "Verdana","sans-serif"; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { page: WordSection1; } V/v hướng dẫn quản lýtài chính thực hiện điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại,internet và nghe-nhìn toàn quốc năm 2010 (Chị Lan có thể tải các văn bản hướng dẫn trên từ Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông). Để được hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục thanh quyết toán, đề nghị chị Lan liên hệ trực tiếp với Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo của Tỉnh (gặp đ/c Phượng, điện thoại 0230. 3835.669 - email: phuongnt@dic.gov.vn)