13:53 ICT Thứ hai, 23/09/2019
English
Lên phía trên
Trang thông tin điện tử huyện Tuần Giáo
Câu hỏi:
Huyện Tuần Giáo đã có trang thông tin điện tử chưa?
Trả lời:

Hiện nay huyện Tuần Giáo chưa có trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin và các dịch vụ công trên mạng. Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, trong các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên mới chỉ có Thành phố Điện Biên Phủ có trang thông tin điện tử