22:00 ICT Thứ hai, 20/09/2021
English
Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.
Mã chống spam Thay mới
  

Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ. Xin quý khách liên hệ theo địa chỉ sau:


   Văn phòng Sở
 
Vị trí: Tầng 1
Điện thoại: 0215.3835.666 

   Phòng Kế hoạch - Tài chính
 
Vị trí: Tầng 2
 Điện thoại0215.3835.661

   Thanh tra Sở
 
Vị trí: Tầng 1
Điện thoại: 0215.3835.662

   Phòng Báo chí - Xuất bản
 
Vị trí: Tầng 3
Điện thoại: 0215.3835.665

   Phòng Bưu chính - Viễn thông
 
 Vị trí: Tầng 3
Điện thoại: 0215.3835.663

   Phòng Công nghệ thông tin
 
Vị trí: Tầng 3
Điện thoại:0215.3835.664

  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
   
Vị trí: Tầng 1
Điện thoại: 0215.3826.288
Fax: 0215.3835.669
   Ban biên tập Website
 
Thường trực: Phòng Báo chí - Xuất bản
Điện thoại: 0215.3835.665
Kỹ huật: Trung tâm CNTT&TT
Điện thoại: 0215.3824.568