Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Công nghệ thông tin

chiennt

- Họ và tên : Nguyễn Trọng Chiến
- Chức vụ : Trưởng phòng
- Trình độ chuyên môn : Ths.Quản lý kinh tế; ĐH. CNTT
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  : 0215.3835.664
- Email : chiennt.stttt@dienbien.gov.vn
 
- Họ và tên: Đào Ngọc Minh
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.664
- Email: minhdn.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Trần Thị Nga
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.664
- Email: ngatt.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Mai Xuân Dũng
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Số điện thoại: 0215.3824.568
- Email: dungmx.stttt@dienbien.gov.vn
 


Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Công nghệ thông tin
1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động về CNTT trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trình Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, quyết định, chỉ thị; văn bản chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động có liên quan đến lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh;
- Tham mưu việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT; các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn phù hợp với đặc thù của tỉnh và chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển CNTT Quốc gia;
 - Tham mưu việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CNTT; các chương trình xã hội hoá CNTT; tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh;
- Tham mưu triển khai thực hiện Chính phủ điện tử ở tỉnh; theo dõi, tổng hợp công tác quản trị mạng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn;
- Tham mưu chính sách, biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn; xây dựng các quy định về an toàn CNTT; áp dụng và kiểm tra việc áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu Giám đốc Sở trong các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh;
- Phụ trách quản trị mạng tin học nội bộ của Sở; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng Web điều hành của Sở; bảo quản tài sản được giao; lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi Phòng; thực hiện các chế độ báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây