Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Báo chí - Xuất bản

- Họ và tên : Lâm Thị Thanh Hà
- Chức vụ : Trưởng phòng
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận : Trung cấp
- Điện thoại  : 0215.3835.665
- Email : haltt.stttt@dienbien.gov.vn
 
- Họ và tên: Lò Thị Kim Thu
- Chức vụ: Phó phòng
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Cao cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.665
- Email: thultk.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Trần Thị Hà
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.665
- Email: btth.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Bùi Thị Đoan
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.665
- Email: doanbt.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Cao Thương
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.665
- Email: thuongnc.stttt@dienbien.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Báo chí - Xuất bản
1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí - xuất bản, thông tin quảng cáo trên trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin, máy tính và phát thanh, truyền thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu Giám đốc Sở công tác quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, bao gồm báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử theo sự phân công và uỷ quyền của UBND tỉnh phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới báo chí trong tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt;
- Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;
- Tham mưu việc cấp phép họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giao ban báo chí, quản lý thông tin của báo chí theo quy định của Pháp luật về báo chí ở địa phương;
- Cấp và thu hồi giấy phép hoạt động xuất bản bản tin đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh;
- Xem xét cho phép các cơ quan báo chí của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh.
Về xuất bản:
- Tham mưu Giám đốc Sở quy định chi tiết điều kiện thành lập và kinh doanh về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo quy định của Pháp luật;
- Tham mưu việc cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật về xuất bản;
- Tham mưu việc cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức thuộc Trung ương tại địa phương; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép;
- Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
- Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản tại địa phương theo thẩm quyền;
- Tham mưu quyết định đình chỉ, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành và tiêu huỷ xuất bản phẩm vi phạm pháp luật;
- Giúp Giám đốc Sở tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh và của Trung ương;
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; chính sách về hoạt động xuất bản đã được UBND tỉnh phê duyệt;
- Quản lý hoạt động quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin Internet và trên xuất bản phẩm (theo sự phân cấp của Bộ Thông tin và Truyền thông).
 Nhiệm vụ khác:
- bảo quản tài sản được giao; lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi Phòng; thực hiện các chế độ báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng và thực hiện đúng thời gian đã niêm yết;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây