05:09 ICT Thứ ba, 29/09/2020
English

Giám đốc Sở

- Họ và tên : Chu Xuân Trường
- Chức vụ : Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  : 0215.3835.356
- Email : truongcx@dic.gov.vn


  Nhiệm vụ, quyền hạn Giám đốc Sở: Chu Xuân Trường

Phụ trách chung về các lĩnh vực thuộc ngành, trực tiếp phụ trách:
- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thông tin và truyền thông; công tác tổ chức - cán bộ, thi đua khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; kế hoạch - tài chính; cải cách hành chính; công tác đối ngoại và các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.
- Các đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính.
- Phát ngôn chính của Sở; Chủ tài khoản cơ quan.
- Ký các tờ trình, trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ TT&TT.
- Ký các giấy phép thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo của Tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông: Thị xã Mường Lay, huyện Mường Chà.