09:29 ICT Thứ ba, 21/05/2019
English

Thống kê số thuê bao điện thoại tỉnh Điện Biên quý IV năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 14:26
SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI
Kỳ báo cáo: Quý IV năm 2016
  Mã số Trong đó: số thuê bao phát triển trong kỳ
Quý IV/2016
Số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo
Quý IV/2016
A B 1 2
I ĐIỆN THOẠI      
  Chia theo loại thuê bao      
1 - Cố định      
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 -38 5,721
  Thị xã Mường Lay 095 0 404
  Huyện Mường Nhé 096 0 480
  Huyện Mường Chà 097 0 547
  Huyện Tủa Chùa 098 0 470
  Huyện Tuần Giáo 099 0 931
  Huyện Điện Biên 100 0 2,124
  Huyện Điện Biên Đông 101 0 590
  Huyện Mường Ảng 102 0 613
  Huyện Nậm Pồ 103 0 182
2 - Di động (Trả trước + Trả sau)      
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 5,000 86,547
  Thị xã Mường Lay 095 201 22,748
  Huyện Mường Nhé 096 2,000 27,789
  Huyện Mường Chà 097 0 27,878
  Huyện Tủa Chùa 098 2,000 32,257
  Huyện Tuần Giáo 099 1,000 48,898
  Huyện Điện Biên 100 0 75,897
  Huyện Điện Biên Đông 101 0 35,987
  Huyện Mường Ảng 102 0 36,989
  Huyện Nậm Pồ 103 0 21,605

Tin đã đăng