02:09 ICT Thứ sáu, 21/06/2019
English

Thống kê số thuê bao Internet tỉnh Điện Biên quý III năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 14:13
SỐ THUÊ BAO INTERNET
Kỳ báo cáo: Quý III năm 2016
 
Stt Huyện/Thị xã/Thành phố Mã số Tổng số Trong đó:
Thuê bao băng thông rộng Thuê bao internet trực tiếp Thuê bao internet gián tiếp
XDSL FTTH CATV
A B C 1 2 3 4 5 6
1 Tổng số thuê bao phát triển mới trong kỳ báo cáo 01            
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 39 -1,141 1,180      
  Thị xã Mường Lay 095 -109 11 -120      
  Huyện Mường Nhé 096 -41 -50 9      
  Huyện Mường Chà 097 -120 3 -123      
  Huyện Tủa Chùa 098 -140 -31 -109      
  Huyện Tuần Giáo 099 -122 -17 -105      
  Huyện Điện Biên 100 170 -473 643      
  Huyện Điện Biên Đông 101 61 89 -28      
  Huyện Mường Ảng 102 12 64 -52      
  Huyện Nậm Pồ 103 50 47 3      
2 Tổng số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo 02 16,617 6,879 9,738      
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 7,316 2,219 5,097      
  Thị xã Mường Lay 095 464 227 237      
  Huyện Mường Nhé 096 751 466 285      
  Huyện Mường Chà 097 651 226 425      
  Huyện Tủa Chùa 098 662 342 320      
  Huyện Tuần Giáo 099 1,310 648 662      
  Huyện Điện Biên 100 3,534 1,740 1,794      
  Huyện Điện Biên Đông 101 519 251 268      
  Huyện Mường Ảng 102 775 321 454      
  Huyện Nậm Pồ 103 635 439 196      

Tin đã đăng