10:38 ICT Thứ ba, 21/05/2019
English

Số thuê bao điện thoại tỉnh Điện Biên Quý III năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 14:04
SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI
Kỳ báo cáo: Quý III năm 2016

  Mã số Trong đó: số thuê bao phát triển trong kỳ
Quý III/2016
Số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo
Quý III/2016
A B 1 2
I ĐIỆN THOẠI      
  Chia theo loại thuê bao      
1 - Cố định      
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 -1312 5759
  Thị xã Mường Lay 095 185 404
  Huyện Mường Nhé 096 101 480
  Huyện Mường Chà 097 180 547
  Huyện Tủa Chùa 098 218 470
  Huyện Tuần Giáo 099 507 931
  Huyện Điện Biên 100 -119 2124
  Huyện Điện Biên Đông 101 81 590
  Huyện Mường Ảng 102 143 613
  Huyện Nậm Pồ 103 77 182
2 - Di động (Trả trước + Trả sau)      
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 11,400 81,547
  Thị xã Mường Lay 095 3,969 22,547
  Huyện Mường Nhé 096 4,235 25,789
  Huyện Mường Chà 097 5,731 27,878
  Huyện Tủa Chùa 098 2,113 30,257
  Huyện Tuần Giáo 099 4,311 47,898
  Huyện Điện Biên 100 6,823 75,897
  Huyện Điện Biên Đông 101 5,400 35,987
  Huyện Mường Ảng 102 6,735 36,989
  Huyện Nậm Pồ 103 2,018 21,605

Tin đã đăng