22:14 ICT Thứ ba, 21/05/2019
English

Số đơn vị có trang thông tin điện tử tỉnh Điện Biên năm 2015

Thứ ba - 10/05/2016 10:08

SỐ ĐƠN VỊ CÓ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ RIÊNG
Kỳ báo cáo: Năm 2015


  Mã số Tổng số Chia ra
.com.vn .gov.vn .edu.vn .org.vn Tên miền.vn khác Tên miền khác (.com, .org, .net…) Ghi chú (Tổng số tên miền đã hoạt động)
A B 1 2 3 4 5 6   7
Tổng số   18   17 1        

 
Thuyết minh tình hình: Số đơn vị có trang thông tin điện tử là 18 đơn vị. Thống kê tại các cơ quan hành chính nhà nước.

    
 

Tin đã đăng