21:53 ICT Thứ ba, 21/05/2019
English

Thống kê doanh thu Bưu chính, Chuyển phát và Viễn thông quý II năm 2016

Thứ tư - 03/08/2016 08:06
DOANH THU BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT VÀ VIỄN THÔNG
Kỳ  báo cáo: Quý II năm 2016
 
  Mã số Kỳ báo cáo
Quý II năm 2016
 
Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo
 
Dự tính kỳ tiếp theo
Quý III Năm 2016
A B 1 2 3
Tổng số (01=02+03) 01 64,751 156,707 78,353
1. Dịch vụ bưu chính, chuyển phát 02 10,874 21,749 10,874
2. Dịch vụ viễn thông 03 53877 134,958 67479
 

Tin đã đăng