01:15 ICT Thứ tư, 27/03/2019
English

4. Cấp phép hoạt động ngành in

Thứ bảy - 24/10/2009 22:24
Tên thủ tục: Cấp phép hoạt động ngành in

Đơn vị thực hiện: Phòng Báo chí - Xuất bản

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên.

- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy giới thiệu liên hệ công tác

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ

Bước 3. Nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

- Cách thức thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông

- Thành phần hồ sơ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lượng hồ sơ:

- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động in (ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan,tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động ngành in; địa chỉ của cơ sở in; mục đích, sản phẩm in chủ yếu);

- Sơ yếu lý lịch của giám đốc hoặc chủ sở hữu kèm theo bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ (nếu có);

- Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất; danh mục thiết bị in chính;

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập cơ sở in của cơ quan chủ quản;

- Bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự có xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền.

02 bộ

- Thời hạn giải quyết:

07  (Bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cá nhân;

- Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Giấy phép

- Phí, lệ phí :

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản số 12/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

- Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

- Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ Về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;

- Nghị định số 08/2008/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

- Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/03/2006 của Bộ Văn hoá -Thông tin về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản;

- Thông tư số 30/2006/TT-BVHTT ngày 22/02/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

- Thông tư 04/2008/TT-BTTTT ngày 9/7/2008 của Bộ TTT&TT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

 

Xem tiếp...

Tin đã đăng