01:38 ICT Thứ tư, 27/03/2019
English

1. Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương đóng tại địa phương

Thứ bảy - 24/10/2009 22:31
Tên thủ tục: Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương đóng tại địa phương

Đơn vị thực hiện: Phòng Báo chí - Xuất bản

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên.

- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy giới thiệu liên hệ công tác

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ

Bước 3. Nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

- Cách thức thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông

- Thành phần hồ sơ:

 

- Số lượng hồ sơ:

- Đơn xin phép xuát bản tài liệu không kinh doanh;

- 02 bản thảo tài liệu;

02 bộ

- Thời hạn giải quyết:

07 (Bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép

- Phí, lệ phí :

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin xuất bản tài liệu không kinh doanh

- Tờ khai nộp lưu chiểu

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản số 12/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Quyết định của Bộ trưởng

- Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép giấy xác nhận đăng ký; tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong  hoạt động xuất bản

- Quyết định số 102/2006/QĐ-BVHTT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm

- Thông tư số 30/2006/TT-BVHTT ngày 22/ày 26/02/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thi hành Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

 

Xem tiếp...

Tin đã đăng