Video

Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2018
Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình...
Hội thi Tin học khối CBCC, VC trẻ tỉnh...
Sở TT&TT: Học tập và làm theo tư tưởng,...
Vì biên giới hoà bình hữu nghị (Tây...
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân...

Liên kết Website

Website thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ
ngành kiểm tra Đảng
Công đoàn Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp Quốc gia Sở Thông tin và Truyền thông
Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018
tuyên truyền asean
VTCI Chương trình viễn thông công ích 2016-2020
Văn phòng thư điện tử eOffice
Số hóa truyền hình mặt đất
Chính phủ Việt Nam
Công báo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập:

9283771

Trang nhất » Tin Tức » Tin tổng hợp

Tỉnh ủy Điện Biên quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thứ tư - 26/10/2016 08:12
Ngày 25/10, tại trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy và hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt các huyện, thị, thành phố và các sở, ban ngành tỉnh. Đồng chí Lâm Văn Năm, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã khai mạc và quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 - TC/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm đã nhấn mạnh: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-TC/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng; Chị thị 05 được Bộ chính trị ban hành ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chỉ thị cũng nhằm tăng cường hơn nữa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng trong cán bộ đảng viên. Lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.


Đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của Chỉ thị 05 như: Suốt nhiệm kỳ khóa XI, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được coi là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc xác định “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng; Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Bộ Chính trị nhấn rất mạnh vai trò của “người đứng đầu”, “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; Gắn “xây” với “chống”; Nhất là xây dựng những chuẩn mực trong thực thi công vụ, cũng như xác định trách nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền của cán bộ, công chức là vô cùng quan trọng và cấp bách. Do đó, lần này, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yêu cầu và lâu dài hơn về thời gian so với Chỉ thị 03 trước đó.

Kết luận hội nghị đồng chí phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ, sâu sắc tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Hướng dẫn số 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tiêu chuẩn, đạo đức cụ thể với chức năng, đặc thù của đơn vị mình để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị; Cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, tổ chức các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành 1 nội dung quan trọng trong chương trình hành động, nhiệm vụ chính trị hàng năm. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng. Bám sát kế hoạch số 12 - KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện, đảm bảo theo thời gian đã qui định; Tập trung xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức; Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giảng dạy trong các nhà trường, trung tâm bồi dưỡng chính trị và giáo dục cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành phải nâng cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân trong việc nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-1015.


Văn Phú - Đức Trung

Nguồn tin: dienbientv.vn

Xem tiếp...

Tin đã đăng