Video

Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2018
Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình...
Hội thi Tin học khối CBCC, VC trẻ tỉnh...
Sở TT&TT: Học tập và làm theo tư tưởng,...
Vì biên giới hoà bình hữu nghị (Tây...
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân...

Liên kết Website

Website thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ
ngành kiểm tra Đảng
Công đoàn Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp Quốc gia Sở Thông tin và Truyền thông
Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018
tuyên truyền asean
VTCI Chương trình viễn thông công ích 2016-2020
Văn phòng thư điện tử eOffice
Số hóa truyền hình mặt đất
Chính phủ Việt Nam
Công báo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập:

9283611

Trang nhất » Tin Tức » Tin tổng hợp

Bộ TT&TT: Ban hành Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Thứ năm - 07/01/2016 08:10
DIC-Ngày 29/12, Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị số 79/CT-BTTTT về công tác thi đua khen thưởng năm 2016 với chủ đề “Toàn ngành TT&TT thi đua học tập gương điển hình tiên tiến, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII”.
Đ/c Nguyễn Hùng Cường-Phó Giám đốc tặng giấy khen cho CBCC Sở TT&TT có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua

Đ/c Nguyễn Hùng Cường-Phó Giám đốc tặng giấy khen cho CBCC Sở TT&TT có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua

Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành thực hiện tốt các nội dung sau:
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là việc pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016 và các năm tiếp theo.

Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng đơn vị cơ sở. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản. Hàng năm, cùng với việc tổ chức phát động các phong trao thi đua chung, cần quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tốt mới, các sản phẩm, dịch vụ mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, công tác.

Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát triển, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ cả ở 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đóng góp tích cực hơn nữa cho phong trào thi đua yêu  nước.
Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác vững mạnh, tiên tiến. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan đơn vị, doanh nghiệp...

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đoàn kết, nỗ lực phấn đấu àn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2016, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của ngành TT&TT trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tin, ảnh: Kiều Trang

Xem tiếp...

Tin đã đăng