Video

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Văn hóa Xã hội năm 2018
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng...
Tổ chức tập huấn khóa đào tạo nâng cao...
Ngày hội thắm tình Hữu nghị đặc biệt...
Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình...
Hội thi Tin học khối CBCC, VC trẻ tỉnh...

Liên kết Website

Các chết độ, chính sách BHXH, BHYT
Website thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ
Thủ tục hành chính cấp Quốc gia Sở Thông tin và Truyền thông
Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019
tuyên truyền asean
VTCI Chương trình viễn thông công ích 2016-2020
Văn phòng thư điện tử eOffice
Số hóa truyền hình mặt đất
Chính phủ Việt Nam
Công báo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập:

9872091

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin đối ngoại

Điện Biên: 10 nội dung hoạt động, 8 giải pháp về thực hiện các mục tiêu của cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Thứ tư - 05/04/2017 15:52
DIC-Ngày 29/3/2017, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 224/QĐ- UBND ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Lễ hội Hoa Ban đã trở thành thương hiệu quảng bá du lịch của tỉnh Điện Biên
với du khách trong và ngoài nước. Ảnh Thanh Hà

 
Theo đó, đến hết tháng 4/2017 các sở, ngành:Y Tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Văn hóa thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, tỉnh đoàn thanh niên CSHCM, Ngoại vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các mục tiêu của cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; nâng cao nhận thức và năng lực quản lý của các cấp, các ngành, các địa phương, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về thực hiện mục tiêu cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến 2025...

Để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể phối hợp thực hiện 10 nội dung hoạt động chính: Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động xây dựng cộng đồng tiến bộ, hòa nhập, bình đẳng; xây dựng xã hội học tập hướng đến người dân; triển khai các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe cho người dân, hướng đến một cộng đồng tự lực, tự cường; triển khai các hoạt động về văn hóa, nâng cao thể lực tinh thần cho người dân; mở rộng các hình thức quảng bá, thu hút các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh hướng đến quá trình hội nhập; triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững; tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngoại giao văn hóa; phối hợp vận động, điều phối viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ và các cá nhân nước ngoài...

UBND tỉnh cũng đề ra 8 giải pháp để các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả./.

Trần Hà

Tin đã đăng