15:09 ICT Thứ ba, 16/07/2019
English

Thông báo mời thầu

Thứ hai - 15/05/2017 10:40
Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.
Địa chỉ: Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: (0215).3835.661               Fax: (0215) 3835 669
1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng tỉnh Điện Biên năm đợt 1 năm 2017.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm tài sản tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2017
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch và kinh phí mua sắm tài sản tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2017.
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, thu sự nghiệp, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị, nguồn kinh phí hợp pháp khác.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2017 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2017 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT:
- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.
- Địa chỉ: Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Điện Biên.
- Điện thoại: (0215)3835 661 - Fax: (0215) 3835 669
8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2 .000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VNĐ (Tám mươi triệu đồng).
10. Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng.
11. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6  năm 2017
12. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 11 tháng 6 năm 2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.
 
 
 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Tin đã đăng