03:23 ICT Thứ tư, 26/06/2019
English

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2017

Thứ tư - 10/05/2017 10:42
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Tên dự án, dự toán: Kế hoạch và kinh phí mua sắm tài sản tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2017

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

3.  Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước; Thu sự nghiệp; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí hợp pháp khác.

4. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017

5.  Địa điểm thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

6. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2017.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước; Thu sự nghiệp; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lực chọn nhà thầu: Quý II năm 2017

- Loại hợp đồng: Thảo thuận khung

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày


SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tin đã đăng