18:47 ICT Thứ hai, 25/03/2019
English

Danh mục các tài sản mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2017

Thứ tư - 10/05/2017 10:51
            
 
Stt
 Đơn vị
 
ĐVT
 
Số lượng
 
Tiến độ cung cấp Địa điểm lắp đặt
  Tên tài sản
  TỔNG CỘNG        
(1) VĂN PHÒNG UBND TỈNH     Quý II-2017 Văn phòng UBND tỉnh
1 Máy tính để bàn    Bộ 4
2 Máy in A4    Cái 8
3 Màn hình máy tính PC    Cái 2
4 Case máy tính     Cái 5
(2) SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG        
2.1 Văn phòng Sở (TNMT)     Quý II-2017 Phòng KHTC sở TNMT
1 Máy tính để bàn  Bộ 3
2 Máy in A4 Cái 3
2.2 Chi cục Quản lý đất đai     Quý II-2017 Chi cục QL đất đai
1 Máy tính để bàn Bộ 1
2 Máy tính xách tay Cái 1
      4 Máy in A4 Cái 1
5 Máy photocopy Cái 1
6 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 1
2.3 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường     Quý II-2017 Trung tâm Quan trắc TN&MT
1 Máy tính để bàn Bộ 1
2 Máy in A4 Cái 2
2.4 Văn phòng Đăng ký đất đai     Quý II-2017 Văn phòng đăng ký đất đai
1 Máy photocopy Cái 1
2 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 2
(3) THANH TRA TỈNH     Quý II-2017 Thanh tra tỉnh
1 Máy in A4 Cái 1
(4) SỞ TƯ PHÁP     Quý II-2017 Văn phòng Sở Tư pháp
4.1 Văn phòng Sở    
1 Máy tính để bàn Bộ 2
2 Máy tính xách tay Cái 2
3 Máy in A4 Cái 1
4.2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước     Quý II-2017 Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN
5 Máy photocopy Cái 1
4.3 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản     Quý II-2017 Trung tâm DV bán đấu giá TS
1 Máy tính để bàn Bộ 3
(5) SỞ Y TẾ        
5.1 Văn phòng Sở (SYT)     Quý II-2017 Bệnh viện đa khoa tỉnh; TTYY huyện Điện Biên, TTYT huyện Mường Ảng, TTYT thị xã Mường Lay, Bệnh viện Y học cổ truyền, TTYT huyện Mường Nhé, TTYT huyện Nậm Pồ, Bệnh viện đa khoa TX Mường Lay
1 Máy tính để bàn Bộ 57
2 Máy in A4 Cái 29
Cái 40
4 Máy photocopy Cái 1
5 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 9
5.2 Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ     Quý II-2017 TTYT TP. Điện Biên Phủ
  Máy photocopy Cái 1
(6) SỞ NGOẠI VỤ     Quý II-2017 Sở Ngoại vụ
1 Máy tính để bàn Bộ 4
2 Máy tính xách tay Cái 1
3 Máy photocopy Cái 1
(7) SỞ CÔNG THƯƠNG        
7.1 Văn phòng Sở     Quý II-2017 Văn phòng Sở Công thương
1 Máy tính để bàn Bộ 3
2 Máy in A4 Cái 1
7.2 Chi cục Quản lý thị trường     Quý II-2017 Chi cục QL thị trường
1 Máy tính để bàn Bộ 8
2 Máy in A4 Cái 2
7.3 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp     Quý II-2017 TT KC& tư vấn PTCN
1 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 1
7.4 Văn phòng đại diện Công thương tại Lào     Quý II-2017 Văn phòng Sở Công thương
1 Máy tính để bàn Bộ 2
2 Máy tính xách tay Cái 1
(8) SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        
8.1 Văn phòng Sở     Quý II-2017 VP Sở LĐ-TB&XH
1 Máy tính xách tay Cái 3
2 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 2
8.2 Trung tâm Bảo trợ xã hội     Quý II-2017 TT bảo trợ XH
  Máy điều hòa nhiệt độ Cái 2
8.3 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội     Quý II-2017 Chi cục PC tệ nạn XH
1 Máy tính để bàn Bộ 2
(9) SỞ XÂY DỰNG        
9.1 Văn phòng Sở Xây dựng     Quý II-2017 VP Sở xây dựng
1 Máy tính để bàn Bộ 4
2 Máy in A4 Cái 2
9.2 Trung tâm Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn     Quý II-2017 TT Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn
1 Máy tính để bàn Bộ 2
3 Máy in A4 Cái 1
(10) SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        
10.1 Văn phòng Sở (SVHTTDL)     Quý II-2017 VP Sở Văn hóa, TT&DL
1 Máy tính để bàn Bộ 2
10.2 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng     Quý II-2017 TT phát hành phim chiếu bóng
1 Máy tính để bàn Bộ 1
10.3 Bảo tàng tỉnh     Quý II-2017 Bảo tàng tỉnh
1 Máy tính xách tay Cái 1
2 Máy diều hòa nhiệt độ Cái 1
(11) SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG     Quý II-2017 VP sở TT&TT
1 Máy photocopy Cái 1
(12) SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI        
12.1 Văn phòng Sở     Quý II-2017 VP Sở Giao thông
1 Case máy tính Cái 2
2 Máy in A4 Cái 3
12.2 Ban QLDA Đầu tư XDCT kết cấu hạ tầng giao thông     Quý II-2017 Ban QLDA Đầu tư XDCT kết cấu hạ tầng giao thông
  1 Máy tính để bàn Bộ 3
  2 Máy tính xách tay Cái 1
  3 Máy in A4 Cái 2
 (13) SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN        
  13.1 Văn phòng Sở (SNN&PTNT)     Quý II-2017 Sở NN&PTNT
     1 Máy tính để bàn Bộ 3
 2 Máy tính xách tay Cái 3
3 Máy in A4 Cái 3
     4 Máy diều hòa nhiệt độ Cái 2
 13.2 Chi cục Bảo vệ thực vật     Quý II-2017 Chi cục bảo vệ thực vật huyện Mường Ảng
1 Máy in A4 Cái 1
13.3 BQL rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng     Quý II-2017 BQL rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng
1 Máy tính xách tay Cái 1
13.4 BQL Rừng phòng hộ huyện Điện Biên     Quý II-2017 BQL Rừng phòng hộ huyện Điện Biên
1 Máy tính xách tay Cái 1
3 Máy diều hòa nhiệt độ Cái 1
13.5 BQL Rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo     Quý II-2017 BQL Rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
1 Máy tính xách tay Cái 2
2 Máy diều hòa nhiệt độ Cái 1
  13.6 Trung tâm Thủy sản     Quý II-2017 Trung tâm Thủy sản
  Máy tính xách tay Cái 1
  13.7 Chi cục Thú y     Quý II-2017 Chi cục Thú y
  Máy tính xách tay Cái 1
1 Máy tính để bàn Bộ 3
2 Máy in A4 Cái 6
(14) ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY     Quý II-2017 Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
1 Máy tính để bàn Bộ 4
(15) TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH     Quý II-2017 Trường Chính trị tỉnh
1 Máy in A4 Cái 3
(16) HỘI LUẬT GIA TỈNH ĐIỆN BIÊN     Quý II-2017 Hội luật gia tỉnh
1 Máy in A4 Cái 2
(17) ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH     Quý II-2017 Đài PTTH tỉnh
1 Máy tính để bàn Bộ 2
2 Máy in A4 Cái 6
3 Điều hòa nhiệt độ Cái 1
(18) ỦY BAN MTTQ TỈNH ĐIỆN BIÊN     Quý II-2017 Ủy ban MTTQ tỉnh
1 Máy tính để bàn Bộ 2
2 Máy in A4 Cái 2
(19) LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ     Quý II-2017 Liên minh HTX
1 Máy tính để bàn Bộ 4
(20) BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG     Quý II-2017 Ban thi đua - khen thưởng
1 Máy in A4 Cái 2
Cái 2
(21) HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT     Quý II-2017 Hội VHNT tỉnh
1 Máy tính để bàn Bộ 1
(22) HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH     Quý II-2017 Hội liên hiệp PN tỉnh
1 Máy tính để bàn Bộ 2
(23) TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH     Quý II-2017 Trường CĐ KTKT
1 Máy tính xách tay Cái 1
2 Máy in A4 Cái 2
(24) UBND HUYỆN MƯỜNG CHÀ     Quý II-2017 UBND huyện Mường Chà
1 Máy tính để bàn Bộ 47
2 Máy tính xách tay Cái 1
3 Máy in A4 Cái 2
Cái 25
4 Máy photocopy Cái 6
(25) UBND HUYỆN MƯỜNG ẢNG     Quý II-2017 Huyện Mường Ảng
1 Máy tính để bàn Bộ 20
2 Máy tính xách tay Cái 5
3 Máy in A4 cái 8
Cái 2
4 Điều hòa nhiệt độ Cái 2
(26) UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ     Quý II-2017 UBND huyện Mường Nhé
1 Máy tính để bàn Bộ 20
2 Máy tính xách tay Cái 9
(27) VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN NẬM PỒ     Quý II-2017 UBND huyện Nậm Pồ
1 Máy tính xách tay Bộ 3
2 Máy in A4 Cái 2
3 Máy photocopy Cái 1
(28) THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ        
28.1 Văn phòng HĐND&UBND (TP.DBP)     Quý II-2017 Văn phòng HĐND&UBND
1 Máy tính để bàn Bộ 5
2 Máy tính xách tay Cái 2
3 Máy in A4 Cái 5
4 Máy diều hòa nhiệt độ Cái 2
28.2 Phòng Văn hóa và Thông tin     Quý II-2017 Phòng VHTT TP..ĐBP
1 Máy photocopy Cái 1
28.3 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị     Quý II-2017 TT bồi dưỡng chính trị TP
  Máy tính để bàn Bộ 1
  Máy in A4 Cái 1
28.4 Đài Truyền thanh - Truyền hình     Quý II-2017 Đài TTTH TP. ĐBP
  Máy diều hòa nhiệt độ Cái 1
(29) UBND THỊ XÃ MƯỜNG LAY        
29.1 Văn phòng HĐND&UBND     Quý II-2017 Văn phòng HĐND&UBND
1 Máy tính để bàn Bộ 2
2 Máy in A4 Cái 3
29.2 Phòng Văn hóa và Thông tin     Quý II-2017 Phòng VHTT TX
1 Máy in A4 Cái 3
29.3 Trạm Khuyến nông khuyến ngư     Quý II-2017 Trạm Khuyến nông khuyến ngư TX
2 Máy in A4 Cái 1
(30) TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN TUẦN GIÁO     Quý II-2017 TT dạy nghề huyện Tuần Giáo
1 Máy in A4 Cái 1
(31) UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN     Quý II-2017 Hội Nông dân huyện Điện Biên
1 Máy tính để bàn Bộ 1

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tin đã đăng