Video

Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2018
Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...

Liên kết Website

Tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa
Website thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ
ngành kiểm tra Đảng
Công đoàn Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp Quốc gia Sở Thông tin và Truyền thông
Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019
tuyên truyền asean
VTCI Chương trình viễn thông công ích 2016-2020
Văn phòng thư điện tử eOffice
Số hóa truyền hình mặt đất
Chính phủ Việt Nam
Công báo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập:

9631340

Trang nhất » Tin Tức » Mua sắm tập trung

Danh mục các tài sản mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2017

Thứ tư - 10/05/2017 10:51
            
 
Stt
 Đơn vị
 
ĐVT
 
Số lượng
 
Tiến độ cung cấp Địa điểm lắp đặt
  Tên tài sản
  TỔNG CỘNG        
(1) VĂN PHÒNG UBND TỈNH     Quý II-2017 Văn phòng UBND tỉnh
1 Máy tính để bàn    Bộ 4
2 Máy in A4    Cái 8
3 Màn hình máy tính PC    Cái 2
4 Case máy tính     Cái 5
(2) SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG        
2.1 Văn phòng Sở (TNMT)     Quý II-2017 Phòng KHTC sở TNMT
1 Máy tính để bàn  Bộ 3
2 Máy in A4 Cái 3
2.2 Chi cục Quản lý đất đai     Quý II-2017 Chi cục QL đất đai
1 Máy tính để bàn Bộ 1
2 Máy tính xách tay Cái 1
      4 Máy in A4 Cái 1
5 Máy photocopy Cái 1
6 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 1
2.3 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường     Quý II-2017 Trung tâm Quan trắc TN&MT
1 Máy tính để bàn Bộ 1
2 Máy in A4 Cái 2
2.4 Văn phòng Đăng ký đất đai     Quý II-2017 Văn phòng đăng ký đất đai
1 Máy photocopy Cái 1
2 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 2
(3) THANH TRA TỈNH     Quý II-2017 Thanh tra tỉnh
1 Máy in A4 Cái 1
(4) SỞ TƯ PHÁP     Quý II-2017 Văn phòng Sở Tư pháp
4.1 Văn phòng Sở    
1 Máy tính để bàn Bộ 2
2 Máy tính xách tay Cái 2
3 Máy in A4 Cái 1
4.2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước     Quý II-2017 Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN
5 Máy photocopy Cái 1
4.3 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản     Quý II-2017 Trung tâm DV bán đấu giá TS
1 Máy tính để bàn Bộ 3
(5) SỞ Y TẾ        
5.1 Văn phòng Sở (SYT)     Quý II-2017 Bệnh viện đa khoa tỉnh; TTYY huyện Điện Biên, TTYT huyện Mường Ảng, TTYT thị xã Mường Lay, Bệnh viện Y học cổ truyền, TTYT huyện Mường Nhé, TTYT huyện Nậm Pồ, Bệnh viện đa khoa TX Mường Lay
1 Máy tính để bàn Bộ 57
2 Máy in A4 Cái 29
Cái 40
4 Máy photocopy Cái 1
5 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 9
5.2 Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ     Quý II-2017 TTYT TP. Điện Biên Phủ
  Máy photocopy Cái 1
(6) SỞ NGOẠI VỤ     Quý II-2017 Sở Ngoại vụ
1 Máy tính để bàn Bộ 4
2 Máy tính xách tay Cái 1
3 Máy photocopy Cái 1
(7) SỞ CÔNG THƯƠNG        
7.1 Văn phòng Sở     Quý II-2017 Văn phòng Sở Công thương
1 Máy tính để bàn Bộ 3
2 Máy in A4 Cái 1
7.2 Chi cục Quản lý thị trường     Quý II-2017 Chi cục QL thị trường
1 Máy tính để bàn Bộ 8
2 Máy in A4 Cái 2
7.3 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp     Quý II-2017 TT KC& tư vấn PTCN
1 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 1
7.4 Văn phòng đại diện Công thương tại Lào     Quý II-2017 Văn phòng Sở Công thương
1 Máy tính để bàn Bộ 2
2 Máy tính xách tay Cái 1
(8) SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        
8.1 Văn phòng Sở     Quý II-2017 VP Sở LĐ-TB&XH
1 Máy tính xách tay Cái 3
2 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 2
8.2 Trung tâm Bảo trợ xã hội     Quý II-2017 TT bảo trợ XH
  Máy điều hòa nhiệt độ Cái 2
8.3 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội     Quý II-2017 Chi cục PC tệ nạn XH
1 Máy tính để bàn Bộ 2
(9) SỞ XÂY DỰNG        
9.1 Văn phòng Sở Xây dựng     Quý II-2017 VP Sở xây dựng
1 Máy tính để bàn Bộ 4
2 Máy in A4 Cái 2
9.2 Trung tâm Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn     Quý II-2017 TT Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn
1 Máy tính để bàn Bộ 2
3 Máy in A4 Cái 1
(10) SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        
10.1 Văn phòng Sở (SVHTTDL)     Quý II-2017 VP Sở Văn hóa, TT&DL
1 Máy tính để bàn Bộ 2
10.2 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng     Quý II-2017 TT phát hành phim chiếu bóng
1 Máy tính để bàn Bộ 1
10.3 Bảo tàng tỉnh     Quý II-2017 Bảo tàng tỉnh
1 Máy tính xách tay Cái 1
2 Máy diều hòa nhiệt độ Cái 1
(11) SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG     Quý II-2017 VP sở TT&TT
1 Máy photocopy Cái 1
(12) SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI        
12.1 Văn phòng Sở     Quý II-2017 VP Sở Giao thông
1 Case máy tính Cái 2
2 Máy in A4 Cái 3
12.2 Ban QLDA Đầu tư XDCT kết cấu hạ tầng giao thông     Quý II-2017 Ban QLDA Đầu tư XDCT kết cấu hạ tầng giao thông
  1 Máy tính để bàn Bộ 3
  2 Máy tính xách tay Cái 1
  3 Máy in A4 Cái 2
 (13) SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN        
  13.1 Văn phòng Sở (SNN&PTNT)     Quý II-2017 Sở NN&PTNT
     1 Máy tính để bàn Bộ 3
 2 Máy tính xách tay Cái 3
3 Máy in A4 Cái 3
     4 Máy diều hòa nhiệt độ Cái 2
 13.2 Chi cục Bảo vệ thực vật     Quý II-2017 Chi cục bảo vệ thực vật huyện Mường Ảng
1 Máy in A4 Cái 1
13.3 BQL rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng     Quý II-2017 BQL rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng
1 Máy tính xách tay Cái 1
13.4 BQL Rừng phòng hộ huyện Điện Biên     Quý II-2017 BQL Rừng phòng hộ huyện Điện Biên
1 Máy tính xách tay Cái 1
3 Máy diều hòa nhiệt độ Cái 1
13.5 BQL Rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo     Quý II-2017 BQL Rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
1 Máy tính xách tay Cái 2
2 Máy diều hòa nhiệt độ Cái 1
  13.6 Trung tâm Thủy sản     Quý II-2017 Trung tâm Thủy sản
  Máy tính xách tay Cái 1
  13.7 Chi cục Thú y     Quý II-2017 Chi cục Thú y
  Máy tính xách tay Cái 1
1 Máy tính để bàn Bộ 3
2 Máy in A4 Cái 6
(14) ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY     Quý II-2017 Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
1 Máy tính để bàn Bộ 4
(15) TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH     Quý II-2017 Trường Chính trị tỉnh
1 Máy in A4 Cái 3
(16) HỘI LUẬT GIA TỈNH ĐIỆN BIÊN     Quý II-2017 Hội luật gia tỉnh
1 Máy in A4 Cái 2
(17) ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH     Quý II-2017 Đài PTTH tỉnh
1 Máy tính để bàn Bộ 2
2 Máy in A4 Cái 6
3 Điều hòa nhiệt độ Cái 1
(18) ỦY BAN MTTQ TỈNH ĐIỆN BIÊN     Quý II-2017 Ủy ban MTTQ tỉnh
1 Máy tính để bàn Bộ 2
2 Máy in A4 Cái 2
(19) LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ     Quý II-2017 Liên minh HTX
1 Máy tính để bàn Bộ 4
(20) BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG     Quý II-2017 Ban thi đua - khen thưởng
1 Máy in A4 Cái 2
Cái 2
(21) HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT     Quý II-2017 Hội VHNT tỉnh
1 Máy tính để bàn Bộ 1
(22) HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH     Quý II-2017 Hội liên hiệp PN tỉnh
1 Máy tính để bàn Bộ 2
(23) TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH     Quý II-2017 Trường CĐ KTKT
1 Máy tính xách tay Cái 1
2 Máy in A4 Cái 2
(24) UBND HUYỆN MƯỜNG CHÀ     Quý II-2017 UBND huyện Mường Chà
1 Máy tính để bàn Bộ 47
2 Máy tính xách tay Cái 1
3 Máy in A4 Cái 2
Cái 25
4 Máy photocopy Cái 6
(25) UBND HUYỆN MƯỜNG ẢNG     Quý II-2017 Huyện Mường Ảng
1 Máy tính để bàn Bộ 20
2 Máy tính xách tay Cái 5
3 Máy in A4 cái 8
Cái 2
4 Điều hòa nhiệt độ Cái 2
(26) UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ     Quý II-2017 UBND huyện Mường Nhé
1 Máy tính để bàn Bộ 20
2 Máy tính xách tay Cái 9
(27) VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN NẬM PỒ     Quý II-2017 UBND huyện Nậm Pồ
1 Máy tính xách tay Bộ 3
2 Máy in A4 Cái 2
3 Máy photocopy Cái 1
(28) THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ        
28.1 Văn phòng HĐND&UBND (TP.DBP)     Quý II-2017 Văn phòng HĐND&UBND
1 Máy tính để bàn Bộ 5
2 Máy tính xách tay Cái 2
3 Máy in A4 Cái 5
4 Máy diều hòa nhiệt độ Cái 2
28.2 Phòng Văn hóa và Thông tin     Quý II-2017 Phòng VHTT TP..ĐBP
1 Máy photocopy Cái 1
28.3 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị     Quý II-2017 TT bồi dưỡng chính trị TP
  Máy tính để bàn Bộ 1
  Máy in A4 Cái 1
28.4 Đài Truyền thanh - Truyền hình     Quý II-2017 Đài TTTH TP. ĐBP
  Máy diều hòa nhiệt độ Cái 1
(29) UBND THỊ XÃ MƯỜNG LAY        
29.1 Văn phòng HĐND&UBND     Quý II-2017 Văn phòng HĐND&UBND
1 Máy tính để bàn Bộ 2
2 Máy in A4 Cái 3
29.2 Phòng Văn hóa và Thông tin     Quý II-2017 Phòng VHTT TX
1 Máy in A4 Cái 3
29.3 Trạm Khuyến nông khuyến ngư     Quý II-2017 Trạm Khuyến nông khuyến ngư TX
2 Máy in A4 Cái 1
(30) TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN TUẦN GIÁO     Quý II-2017 TT dạy nghề huyện Tuần Giáo
1 Máy in A4 Cái 1
(31) UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN     Quý II-2017 Hội Nông dân huyện Điện Biên
1 Máy tính để bàn Bộ 1

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tin đã đăng