22:17 ICT Thứ tư, 20/02/2019
English

Vài nét quản lý nhà nước về Báo chí - Xuất bản sau 10 năm thành lập Sở TT&TT

Thứ năm - 25/05/2017 10:17
DIC- Tháng 5 năm 2008, thực hiện Quyết định số 463/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Điện Biên, chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản được chuyển từ Sở Văn hóa, Thông tin về Sở Bưu chính Viễn thông; cũng từ đây Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Điện Biên chính thức được đổi tên thành Sở Thông tin và Truyền thông.
 

Đ/c Nguyễn Hùng Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thăm gian
trưng bày sách của Trung tâm Phát hành sách - Sở VHTTDL hưởng ứng
Ngày sách Việt Nam tỉnh Điện Biên năm 2015.

 
Tỉnh Điện Biên hiện có 3 cơ quan báo chí địa phương; 03 cơ quan thường trú, đại diện báo chí Trung ương tại địa phương; 15 bản tin, 01 đặc san; 10 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, 44 đài truyền thanh cấp xã và 24 cổng, trang thông tin điện tử tổng hợp. Những năm qua, các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời, toàn diện về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong tỉnh, thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào đời sống xã hội. Đặc biệt, báo chí đã cùng tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, phản ánh kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm trên các lĩnh vực hoạt động trong tỉnh, nhất là các vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm; phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tệ nạn xã hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng… Chất lượng nội dung và hình thức thể hiện các ấn phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh ngày càng được nâng cao... Kết quả ấy có phần đóng góp không nhỏ công tác quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương của Sở Thông tin và Truyền thông.

Để công tác quản lý nhà nước về báo chí có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, Sở đã tổ chức theo dõi nội dung thông tin tuyên truyền, đọc lưu chiểu báo chí hằng ngày và phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác giao ban báo chí định kỳ hằng tháng để nhận xét, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời, tham mưu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quan trọng khác về lĩnh vực báo chí như: Quy hoạch báo chí, xuất bản tỉnh Điên Biên đến năm 2020; Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên; Đề án Phát triển và nâng cao hoạt động hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020; các kế hoạch tuyên truyền trên các lĩnh vực: Cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội học tập, tuyên tuyền quảng bá ASEAN, tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh… Bên cạnh đó, Sở cũng đã chủ động triển khai hằng trăm văn bản quản lý về hoạt động báo chí, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí, trang thông tin điện tử và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Hướng dẫn và thủ tục, thẩm định hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động báo chí in, báo điện tử cho Báo Điện Biên Phủ; cấp giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; cấp giấy phép hoạt động và thành lập cơ quan báo chí cho Tạp chí Văn nghệ thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; thẩm định Đề án phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat... Từ năm 2008 đến 2016, Sở đã trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới, cấp đổi gần 100 Thẻ Nhà báo cho các phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí...; thực hiện cấp phép xuất bản bản tin cho 12 cơ quan, đơn vị; thẩm định hồ sơ trình Bộ TT&TT cấp phép và thực hiện cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng cho 24 cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về báo chí hiện hành và các quy định khác có liên quan.

Cùng với đó, Sở cũng đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm. Từ  năm 2008 - 2016, Sở TT&TT đã thẩm định, cấp gần 400 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các ấn phẩm xin cấp phép xuất bản chủ yếu gồm thông tin tuyên truyền hướng dẫn về kiến thức chuyên ngành; tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tài liệu lịch sử đảng, chính quyền địa phương; tuyên truyền hoạt động của các cơ quan, đơn vị, kỷ niệm các ngày lễ lớn... Phần lớn thời gian thẩm định hồ sơ cấp phép xuất bản đều được rút ngắn, giải quyết trước thời gian quy định, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nội dung thẩm định, không để xảy ra sai sót.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 đơn vị đầu mối phát hành xuất bản phẩm với hệ thống 28 siêu thị, cửa hàng và đại lý; 03 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm, trên 80 cơ sở in, photocopy khác. Hằng năm, Sở chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn, đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về xuất bản, in, phát hành đến cơ sở. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật về xuất bản nói chung, đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động in, phát hành được nâng lên.

Do yêu cầu của thị trường, những năm gần đây cơ sở vật chất của các cơ sở in được đầu tư nâng cấp, thiết bị hiện đại, chất lượng sản phẩm in ngày một cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về in xuất bản phẩm, các sản phẩm in khác cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, góp phần cung cấp thông tin trên nhiều lĩnh vực phục vụ nhân dân, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho toàn xã hội.

Những kết quả đạt được trong hoạt động báo chí, xuất bản thời gian qua đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hiệu quả của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; vai trò, sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông nói chung và lãnh đạo Sở, Phòng Báo chí - Xuất bản nói riêng. Kết quả đó được ghi nhận bằng các Quyết định khen thưởng, danh hiệu thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông, của UBND tỉnh, của Giám đốc Sở đối với tập thể, cá nhân trong phòng Báo chí - Xuất bản qua các năm.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản là lĩnh vực khó, mang tính nhạy cảm, vì vậy bên cạnh kết quả đạt được trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản vẫn còn những hạn chế nhất định: Việc tổ chức theo dõi thông tin trên báo chí đôi lúc còn chưa sâu sát, một số nội dung báo chí thông tin tham mưu cách giải quyết chưa kịp thời; công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới chưa rộng khắp...

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung chỉ đạo, quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí, xuất bản hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp, trong quản lý và chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản, góp phần vào việc tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh./.

Lâm Thanh Hà

Tin đã đăng