22:16 ICT Thứ tư, 20/02/2019
English

Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử cơ quan Nhà nước

Thứ sáu - 26/05/2017 08:28
DIC- Theo Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. Đến cuối năm 2015, 100% các cơ quan Nhà nước từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp.


Cổng/trang thông tin điện tử một trong những hình thức nâng cao chất lượng
ứng dụng CNTT trong CQNN tỉnh Điện Biên.

Cơ chế quản lý, hoạt động đồng bộ

Từ khi có Quyết định 1605/QĐ-TTg đến nay việc quản lý các trang thông tin điện tử đã được Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai, quản lý cũng như những quy định bắt buộc trong việc cung cấp thông tin, đăng tải, trích dẫn nội dung thông tin và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thiết lập, quản trị thông tin, công tác đăng ký, quản lý tên miền; việc cho phép thiết lập trang thông tin điện tử (TTĐT) khá dễ dàng.

Đối với Điện Biên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử được triển khai thường xuyên, chấn chỉnh kịp thời để môi trường hoạt động của trang thông tin điện tử đạt hiệu quả, góp phần cung cấp ngày càng rộng rãi hơn đến nhân dân những thông tin thiết yếu, tích cực mà xã hội quan tâm.

Sở TT&TT theo nhiệm vụ được giao đã triển khai công tác quản lý trang TTĐT  theo quy định với những nội dung như: Thường xuyên chủ động thống kê, rà soát tình hình hoạt động của các TTĐT; ban hành các văn bản hướng dẫn về việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang TTĐT và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh; thông báo, cảnh báo lỗ hổng bảo mật, phối hợp rà soát, gỡ bỏ mã độc nhằm đảm bảo an toàn an, ninh cho các trang TTĐT các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn... Đồng thời, tổ chức kế hoạch kiểm tra trang TTĐT trên địa bàn tỉnh theo đúng chức năng quản lý Nhà nước, nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm, thiếu xót trong công tác quản lý và vận hành trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở cũng thường xuyên phối hợp, hỗ trợ, nâng cấp, đảm bảo an toàn an ninh cho các cơ quan có trang TTĐT.

Mặt khác, từ khi thực hiện phân cấp cấp phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp cho các tổ chức, cơ quan đơn vị theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Qua 3 năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp mới 17 Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp cho 17 cơ quan, đơn vị với thủ tục nhanh gọn, thông thoáng và đảm bảo tính chặt chẽ, hiệu lực của các Quy định của Nhà nước.

Tồn tại từ chủ quan

Hiện toàn tỉnh có có 50 trang TTĐT thuộc các cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và khoảng 30 trang TTĐT nội bộ, chuyên ngành, tập trung chủ yếu là các Phòng GD&ĐT, các trường học, doanh nghiệp trong tỉnh; trong đó có 24 trang TTĐT tổng hợp đã được cấp phép, số còn lại là các trang TTĐT cung cấp thông tin nội bộ, thông tin chuyên ngành và cung cấp dịch vụ công của cơ quan, đơn vị (không phải cấp phép theo quy định); 24/24 đơn vị được cấp phép đã ban hành Quyết định thành lập Ban Biên tập theo Đề án hoạt động đã phê duyệt, bố trí quản trị mạng; hoạt động tương đối hiệu quả, thường xuyên cung cấp thông tin mới, việc trích dẫn nguồn tin chính thức cơ bản đảm bảo các quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, ở  một số cơ quan, đơn vị có trang TTĐT, kể cả trang thông tin điện tử tổng hợp chưa sâu sát trong việc nắm bắt các quy định của pháp luật về hoạt động của trang TTĐT, đã thuê và khoán cho đối tác của mình thiết lập, quản trị trang miễn sao duy trì được tên miền và cung cấp thông tin hoạt động của đơn vị, hay thuê lưu trữ trên hệ thống máy chủ đặt tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Do đó, các đơn vị này không thể kiểm soát được thông tin của mình đang nằm ở đâu, ai được quyền truy cập vào máy chủ đặt trang TTĐT và ít được hỗ trợ nâng cấp, bổ sung hoàn thiện. Từ đó nảy sinh nhiều bất cập như: Thường xuyên bị tin tặc tấn công, nhiễm mã độc, nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin rất cao; một số trang thông tin điện tử có giao diện, bố cục chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP như phần chân trang chưa hiển thị các thông tin về bản quyền và thông tin cơ quan Nhà nước có trang TTĐT; chưa thực hiện thành lập Ban biên tập, xây dựng quy chế hoạt động, bố trí quản trị mạng theo quy định. Tình trạng sao chép tin bài về chỉnh sửa và sử dụng còn nhiều; đặc biệt các trang TTĐT của các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức. Bên cạnh đó, do chưa phân biệt được cụ thể, rõ ràng giữa trang thông tin tổng hợp và trang TTĐT thông thường của cơ quan Nhà nước, nên một số trang TTĐT của các sở, ban, ngành, địa phương còn trích dẫn lại các tin, bài từ các cơ quan báo chí như các trang thông tin điện tử tổng hợp; một số cơ quan chủ quản các trang TTĐT ít quan tâm đến công tác chỉ đạo, định hướng kịp thời, dẫn đến hoạt động của các trang TTĐT thiếu hiệu quả…

Sau 10 năm thành lập Sở TT&TT Điện Biên và cũng là khoảng thời gian phải chạy đua với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin; trong đó việc thành lập các trang TTĐT của các tổ chức, các cơ quan hành chính, UBND các cấp ngày càng nhiều. Đặc biệt việc phân cấp cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho Sở Thông tin và Truyền thông đã mang lại thuận lợi cho cơ quan, tổ chức muốn xin cấp phép hoạt động, đồng thời tăng tính chủ động cho Sở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này tại địa phương.

Qua công tác tổ chức quản lý thường xuyên của Sở Thông tin và Truyền thông cũng như việc hướng dẫn, kiểm tra và nhắc nhở thông qua giao ban báo chí, đến nay các cơ quan có trang TTĐT đã từng bước hoạt động nghiêm túc trong việc cung cấp thông tin; tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền cho địa phương. Hiện nay, đã có 13 cơ quan, đơn vị cắt hợp đồng thuê máy chủ đặt trang TTĐT với doanh nghiệp ngoài tỉnh và đưa về đặt tại Trung tâm dữ liệu của Sở Thông tin và Truyền thông để được đảm bảo về an toàn, an ninh thông tin, thuận tiện trong việc hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp chỉnh sửa khi xảy ra sự cố. Giao diện trang TTĐT của các đơn vị đã được chỉnh sửa, nâng cấp thuận tiện cho việc truy cập thông tin, có cái nhìn trực quan và khoa học hơn; nội dung thông tin cung cấp trên trang TTĐT tương đối đầy đủ về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, các chương trình quy hoạch, kế hoạch, các thủ tục hành chính... theo đúng quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP.

Tuy nhiên, quản lý nhà nước về trang thông tin điện tử là yêu cầu cần có chuyên môn nghiệp vụ sâu, thường xuyên liên tục. Hiện tại Phòng Báo chí - Xuất bản với 01 cán bộ được giao kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ này nên còn gặp không ít khó khăn trong việc theo dõi quản lý nội dung thông tin của các trang TTĐT, nhất là khi thực hiện đúng mục tiêu theo Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Toàn tỉnh sẽ có 130 trang TTĐT của hệ thống xã, phường, thị trấn; hơn 50 trang TTĐT của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 10 trang của UBND cấp huyện cùng với nhiều trang của các tổ chức hội, các trường học và các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn. Đây sẽ là 1 thách thức không nhỏ đối với công tác quản lý hoạt động của các trang TTĐT.

Trong thời gian tới, để trang TTĐT hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ các sở, ngành, địa phương về công tác an toàn bảo đảm an ninh thông tin. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý, phụ trách nội dung, kỹ thuật của các trang TTĐT trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác rà soát, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh; đồng thời, làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet./.

Nguyễn Thương

Tin đã đăng