04:35 ICT Chủ nhật, 24/02/2019
English

Chỉ thị 05-CT/TW góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Thứ tư - 24/05/2017 16:30
DIC - Sau một năm, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05-CT/TW). Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Điện Biên, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đã có những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng.


Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen
 cho các tập thể điển hình tiên tiến.
 
Điện Biên là một tỉnh miền núi, biên giới có nhiều dân tộc sinh sống, các điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, một bộ phận người dân đời sống còn gặp nhiều thiếu thốn, trình độ nhận thức không đồng đều... Bên cạnh đó là nhận thức của một số cấp ủy về việc học tập và làm theo Bác còn có những hạn chế nhất định; nhiều thôn bản còn chưa có đảng viên, chưa có Chi bộ phải sinh hoạt ghép, nên gặp những khó khăn không nhỏ trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Vượt lên những khó khăn ấy, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ngay sau khi nhận được Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã đặc biệt quan tâm, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 07/10/2016 của Tỉnh ủy Điện Biên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tích cực chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời thành lập, kiện toàn ngay bộ phận giúp việc để chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn cá nhân đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng phù hợp với địa phương, đơn vị và cá nhân. Kết quả bước đầu triển khai thực hiện cho thấy các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng đưa vào nội dung sinh hoạt tại Chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Một số đơn vị, địa phương tích cực, chủ động có cách làm sáng tạo, hiệu quả triển khai Chỉ thị 05-CT/TW như huyện: Điện Biên, Mường Nhé, Tủa Chùa, Mường Ảng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh... Trong năm 2016, cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cho 418 đại biểu, các Đảng bộ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 389 Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW.

Đến nay, đã có 26 Đảng bộ, các tổ chức Chính trị - Xã hội và các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, đã đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, kế hoạch cá nhân đăng ký để gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Để công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa cao, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời định hướng tuyên truyền trong các Hội nghị giao ban báo chí, báo cáo viên hằng tháng và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền miệng ở 642 tổ chức cơ sở Đảng cho hơn 34.300 đảng viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 05 đồng chí báo cáo viên Trung ương, có 50 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, có 354 đồng chí báo cáo viên cấp huyện và hơn 2.500 tuyên truyền viên ở cơ sở. Đây là lực lượng báo cáo viên có đầy đủ bản lĩnh chính trị, trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng tốt nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Điện Biên và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền. Đã có 428 tin, bài tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW, chủ yếu tập trung tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đã được các cơ quan chức năng, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh chỉ đạo rà soát và làm mới các pa-nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trên các trục đường như: Mường Lay, Tuần Giáo… đã thay thế hơn 216 pa-nô, khẩu hiệu cũ, nội dung không còn phù hợp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thẩm định 19 nội dung khẩu hiệu để phục vụ công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến hết tháng 3/2017 đã có 14/14 Đảng bộ trực thuộc tỉnh tổ chức hội nghị cho cán bộ chủ chốt và cán bộ quản lý cấp phòng với 1.286 đồng chí tham gia. Các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, đã đã tiến hành tổ chức hướng dẫn cho 26.186/35.141 đảng viên đăng ký kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác sau khi học tập chuyên đề 2017.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: "Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai đến các cấp ủy, tổ chức Đảng về Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng. Qua đó bước đầu đã tạo được hiệu ứng tích cực, có sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc cả về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong những năm tiếp theo, từ đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW mới chỉ dừng lại ở dự hội nghị, việc phổ biến Chỉ thị chủ yếu là đọc tài liệu, nên chất lượng chưa cao, chưa thấy sự gắn kết sinh động giữa học và làm theo Bác với kế hoạch đăng ký của cá nhân và nhiệm vụ của cơ quan. Một số đơn vị vai trò tham mưu, đề xuất của bộ phận giúp việc ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa rõ nét, thiếu chủ động, chưa có cách làm mới, sáng tạo. Chỉ thị 05-CT/TW lần này có nhiều điểm mới, nên một số cấp ủy ở cơ sở nhận thức chưa đầy đủ, khi tổ chức triển khai thực hiện còn lúng túng mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Các thiết chế văn hóa, cùng với cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Thời gian tới, việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là rất quan trọng, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài, đối với mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của tỉnh nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết XIII Đảng bộ tỉnh đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục sẽ được triển khai sâu rộng, đây sẽ là nền tảng vững chắc, kim chỉ nam cho mọi hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong công việc thường ngày, vì sự phát triển của tỉnh và vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Khánh Toàn - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

Tin đã đăng