02:17 ICT Thứ sáu, 21/06/2019
English

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước

Thứ ba - 30/10/2018 16:20
DIC-Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thống nhất một số nội dung trong công tác thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 3575/BTTTT-THH ngày 23/10/2018 về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg.
Theo đó, hướng dẫn nêu rõ đối với nguồn vốn chi đầu tư pháp triển hoạt động thuê dịch vụ CNTT được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Đối với nguồn kinh phí chi sự nghiệp dịch vụ CNTT được phân thành 02 loại, bao gồm: Dịch vụ CNTT có sẵn trên thị trường và dịch vụ CNTT không có sẵn trên thị trường.

Trong đó, dịch vụ CNTT có sẵn trên thị trường là dịch vụ CNTT được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất; đã được công khai về giá, mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ trên cổng/trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân hoặc thông qua phương tiện khác được nhiều người tiếp cận.

Dịch vụ CNTT không có sẵn trên thị trường là dịch vụ CNTT được đặt hàng  theo các yêu cầu riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị; hay nói cách khác là việc cơ quan, đơn vị thuê tổ chức, cá nhân thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị; sau khi hoàn thành hệ thống hoặc hạng mục của hệ thống CNTT, tổ chức, cá nhân đó tổ chức quản trị, vận hành để cung cấp dịch vụ cho cơ quan, đơn vị thuê hoặc bàn giao cho cơ quan, đơn vị thuê tự tổ chức quản trị, vận hành trong một thời gian nhất định.

Chủ trì khi thuê dịch vụ CNTT không có sẵn trên thị trường bằng nguồn chi sự nghiệp (nguồn kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên, không thực hiện chế độ tự chủ) phải  lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT theo quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong đó cần thuyết minh rõ: Yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ; mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm đặt hàng; phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu và giải pháp đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng hướng dẫn phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin để chủ trì thuê dịch vụ tham khảo trong việc xem xét, đánh giá báo giá của các tổ chức, cá nhân.

Trần Nga

Tin đã đăng