15:51 ICT Thứ ba, 16/07/2019
English
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau

2. Giải quyết tố cáo

- Tên thủ tục: Giải quyết tố cáo
- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở

3. Tiếp công dân

- Tên thủ tục: Tiếp công dân
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở

4. Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Tên thủ tục: Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở

1. Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:
- Cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh Điện Biên
- Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại Điện Biên.

2. Thủ tục thụ lý hồ sơ xin phép thiết lập trang thông tin điện tử trên INTERNET để trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép

1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên tiếp nhận và thẩm định hồ sơ trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép

2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:
Các cơ quan, tổ chức pháp nhân của tỉnh Điện Biên.

3. Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin

1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:
Cơ quan, tổ chức của tỉnh Điện Biên

4. Thủ tục cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:
- Cán bộ lãnh đạo địa phương (từ Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND Thành phố trở lên).
- Cơ quan chuyên môn của Thành uỷ, HĐNĐ, UBND thành phố có nhu cầu phục vụ nhiệm vụ.
- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
- Khách sạn có người nước ngoài lưu trú được xếp hạng từ 1 sao trở lên

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau

Các tin khác