10:10 ICT Thứ hai, 18/02/2019
English
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau

Tiết kiệm

DIC - Tiết kiệm là một trong những quy định và là một việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, đảng viên. Để tiết kiệm ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều cơ quan đơn vị đã có cách làm hay, đặc biệt là người đứng đầu đã gương mẫu thực hiện. Song còn không ít cơ quan, đơn vị đã không thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lại lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao để phục vụ lợi ích cá nhân.

Cửa hàng xe đạp điện Sơn lan tổ 3 phường Mường Thanh.

Điện Biên: Tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu,kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện

DIC- Nhằm nâng cao nhận thức và hướng dẫn người tham gia giao thông sử dụng xe đạp điện, xe máy điện hiệu quả, an toàn; kiểm soát chất lượng và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và xử dụng xe đạp điện, xe máy điện. Ngày 30/10 vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3027/KH-BATGT về tổ chức chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện.

Đoàn công tác Sở TT&TT làm việc với UBND huyện Mường Chà

Điện Biên: Ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ

DIC- Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ngày 25/10 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ.

Tọa đàm " Ngày Pháp Luật" năm 2013 .Ảnh( nguồn :Internet)

Điện Biên: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013

DIC- Nhằm thu hút sự quan tâm và nâng cao nhận thức của mọi người dân về ý nhĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý sâu rộng và cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Ngày 23/10 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 2953/KH-UBND triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên cùng với các cơ quan trong khối Hạ tầng Kinh tế, Kỹ thuật và Tài nguyên ký giao ước thi đua.

Điện Biên: Tổ chức kiểm tra công tác Thi đua khen thưởng năm 2013

DIC- Ngày 22/10/2013, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-TĐKT về việc kiểm tra công tác Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) năm 2013.

Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phúc tạp, tồn đọng.Ảnh: Nguyễn Bích

Điện Biên: Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng

DIC- Nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài và hạn chế tối đa các tình huống phức tạp phát sinh, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ngày 21/10 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 2911/KH-UBND về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng.

Nậm Pồ từng bước giải quyết khó khăn trong tuyển dụng, bố trí cán bộ

DIC - Làm thế nào để bố trí được việc làm tại chỗ cho con em đồng bào các dân tộc địa phương, góp phần ổn định cuộc sống lâu dài, hiện đang là vấn đề còn nhiều trăn trở, thách thức đối với cấp ủy chính quyền huyện Nậm Pồ.

Cải cách hành chính đi đôi với cải cách lề lối làm việc

DIC - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua các cấp, ngành tích cực phổ biến, triển khai những nội dung cơ bản, các mô hình thí điểm đến cán bộ, công chức. Nhờ đó đã tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của các tổ chức, cán bộ, công chức và người dân hiểu về CCHC; góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia giám sát hoạt động của bộ máy hành chính, đặc biệt là giám sát hoạt động của cán bộ, công chức trong việc thực hiện cơ chế một cửa.

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau

Các tin khác