01:21 ICT Thứ hai, 18/02/2019
English

Thực hiện cải cách hành chính ở Sở NN&PTNT

Thứ hai - 01/07/2013 09:38
DIC - Thực hiện cải cách hành chính (CCHC), Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên quan tâm và tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Trong đó, nổi bật là cải cách về thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước.
Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 19 đơn vị trực thuộc, 678 biên chế; trong số đó, có 7 đơn vị quản lý Nhà nước còn lại là các đơn vị sự nghiệp. Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện tốt, đúng quy định pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm và việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Nghị định số 63 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 580 hồ sơ cần giải quyết (có 4 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang), bao gồm các lĩnh vực: nông nghiệp (543 hồ sơ), lâm nghiệp (24 hồ sơ) và thủy lợi (13 hồ sơ); 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn. Tiến hành bổ nhiệm mới 26 cán bộ, bổ nhiệm lại 6 cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng các đơn vị trực thuộc; điều động 4 đồng chí; cử 2 đồng chí đi đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và 5 đồng chí đi học lớp quản lý Nhà nước. Công tác quản lý cán bộ, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm cán bộ đều được thực hiện công khai, dân chủ đúng quy trình theo phân cấp quản lý.
Trong công tác CCHC công, Sở đã phân cấp quản lý theo quy định về lập dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch. Sở đã triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý Nhà nước với 6/6 đơn vị theo Nghị định 130 của Chính phủ và 13/13 đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43 của Chính phủ. Các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế khoán theo hướng tách quỹ lương và công việc riêng. Qua việc thực hiện khoán chi ngân sách đã góp phần tích cực tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, khai thác tốt năng lực phục vụ chuyên môn của cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí, đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí trong chi tiêu, tạo sự công bằng trong việc hưởng thụ từ nguồn kinh phí ngân sách. Thực hiện hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, Sở chú trọng đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước. Hiện nay, 100% các phòng, ban, đơn vị trực thuộc được trang bị máy vi tính, nối mạng internet để cập nhật thông tin và giải quyết công việc. Đồng thời, áp dụng và thực hiện hệ thống văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Nhờ thực hiện tốt công tác CCHC, đến nay, tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từng bước được kiện toàn, phân định khá rõ về nhiệm vụ, quyền hạn; hoàn thiện cơ chế phối hợp triển khai công việc khá đồng bộ; có phương pháp, tác phong, lề lối làm việc được chuyên môn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Từ chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức của ngành về vị trí, vai trò cũng như mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của CCHC trong việc triển khai thực hiện hoạt động công vụ, đã góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ.
 

Gia Kiệt

Nguồn tin: baodienbienphu.com.vn

Tin đã đăng