01:10 ICT Thứ hai, 18/02/2019
English

Thành phố Điện Biên Phủ nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa”

Thứ tư - 29/05/2013 09:41
DIC - Những năm qua UBND thành phố Điện Biên Phủ luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ chế "một cửa".
Để cải cách thủ tục hành chính đạt chất lượng, hiệu quả, UBND thành phố quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng Ban chỉ đạo cải cách hành chính, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tổng thể, chi tiết hàng năm làm căn cứ giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân trong thực hiện cũng như kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, UBND thành phố không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất bộ phận "Một cửa - một cửa liên thông" gắn với xây dựng hệ thống quả lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 nhằm minh bạch hóa quy trình quản lý và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch tại các cơ quan hành chính Nhà nước tại thành phố. UBND thành phố tập trung nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận "Một cửa - một cửa liên thông"; giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực: sách nhiễu, nhận hối lộ
T.P Điện Biên Phủ luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ chế “một cửa”. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận “một cửa” BHXH TP. Điện Biên Phủ giải quyết thủ tục cho khách hàng.
Điểm nổi bật trong thực hiện cơ chế "Một cửa - một cửa liên thông" thời gian qua là UBND thành phố phối hợp cùng các cơ quan chức năng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về nội dung cơ chế "một cửa" nhằm nâng cao vai trò giám sát của người dân đối với các cơ quan công quyền. UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước. Đặc biệt, là những thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề đất đai. UBND thành phố thực hiện nghiêm bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành, không tự ý đặt thêm những thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho nhân dân. Hiện nay, thành phố đang áp dụng thống nhất theo 161 thủ tục hành chính cấp huyện; 202 thủ tục hành chính cấp xã, phường. Trong đó, UBND thành phố thực hiện 72/161 thủ tục; UBND các xã, phường thực hiện 64/202 thủ tục. UBND thành phố ban hành quy chế, trình tự thực hiện các quy trình thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
Từ năm 2007, UBND thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp bộ phận giao dịch "Một cửa" tại trụ sở UBND thành phố, đảm bảo thông thoáng, tiện lợi cho việc giải quyết công việc từng lĩnh vực và nơi công dân ngồi đợi giao dịch. Tại phòng giao dịch "Một cửa", toàn bộ quy trình thực hiện cơ chế "một cửa" và các nội dung cần thiết thực hiện cơ chế "một cửa" được niêm yết công khai. Các phương tiện làm việc của cán bộ, công chức như: bàn giao dịch; tủ đựng tài liệu, hồ sơ, bàn để công dân làm thủ tục, giấy tờ, ghế ngồi chờ kết quả được nâng cấp đảm bảo chất lượng. Việc UBND thành phố ra quyết định ban hành các văn bản, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đã góp phần quan trọng rút gọn các thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa".
Năm 2010, UBND thành phố trang bị cho bộ phận "một cửa" hệ thống camera giám sát, màn hình cảm ứng, thiết bị soi mã số, mã vạch, máy xếp hàng tự động, hệ thống máy tính đồng bộ, hiện đại kết nối với trung tâm điều hành máy chủ UBND thành phố. Những trang thiết bị điện tử hiện đại này đã góp phần hạn chế tình trạng vi phạm quy trình giải quyết hồ sơ và hoàn trả hồ sơ đúng hẹn. Qua đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt 98%. UBND thành phố Điện Biên Phủ còn đặc biệt quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tác nghiệp tại bộ phận "một cửa". Mỗi năm, UBND thành phố cử hàng chục lượt cán bộ, công chức bộ phận "một cửa" đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức 2 - 3 đoàn tham quan, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm thực hiện cơ chế "một cửa" trong và ngoài tỉnh. Qua đó, việc thực hiện cơ chế "một cửa" trên địa bàn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2007 đến nay, thông qua việc thực hiện cơ chế "một cửa - một cửa liên thông", UBND thành phố đã tiếp nhận và giải quyết trên 50.000 lượt hồ sơ. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: đất đai, đầu tư xây dựng
Kết quả đáng ghi nhận là khối lượng hồ sơ được giải quyết những năm qua tại bộ phận "Một cửa" UBND thành phố là rất lớn và hầu như không có sai sót trong quá trình giải quyết; các tổ chức, cá nhân tiết kiệm được thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Điều đó khẳng định việc thực hiện cơ chế "một cửa" của UBND thành phố góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của UBND, phục vụ thiết thực lợi ích của các tổ chức và nhân dân.

Mạnh Thắng

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Tin đã đăng