05:06 ICT Thứ hai, 22/04/2019
English

Các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thứ sáu - 23/10/2009 16:33

1. Doanh nghiêp tư nhân T&V

              Loại hình doanh nghiệp: 

Lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Điện Thoại:

2. Công ty máy tính G5

Loại hình doanh nghiệp:

Lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Điện Thoại:

3. Công ty TNHH Giang Sơn

Loại hình doanh nghiệp:

Lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Điện Thoại:

4. Công ty cổ phần Vạn Niên

Loại hình doanh nghiệp:

Lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Điện Thoại:

5. Doanh nghiệp tư nhân 1/4

Loại hình doanh nghiệp:

Lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Điện Thoại:

6. Công ty TNHH Quốc An

Loại hình doanh nghiệp:

Lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Điện Thoại:

7. Công ty TNHH Tân Lộc

Loại hình doanh nghiệp:

Lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Điện Thoại:

 

DN tư nhân

Phần cứng điện tử

Ki ốt Ngân hàng NN tỉnh Điện Biên

0230.830.888

 

Công ty TNHH

SN 82 – Tổ 2 – Tân Thanh – TP ĐBP - Điện Biên

Phần cứng điện tử

0230.3829.629

 

Công ty TNHH

Phần cứng điện tử

SN 918 – Đường 7/5 Phường Mường Thanh - Tp ĐBP

0230.3824.664

 

Công ty Cổ phần

Phần mềm, phần cứng

SN 456 – Phố 20 Phường Him Lam- Tp ĐBP

0230.3812.848

 

Doanh nghiệp tư nhân

Phần mềm, phần cứng

SN 216B – Phường Mường Thanh - Tp ĐBP

0230.3830.788

 

Công ty TNHH

Phần cứng

SN 232- Phố 8 Phường Thanh Bình- Tp ĐBP

0230.3824211

 

Công ty TNHH

Phần cứng, điện từ

SN 270 – Phố 25 Phường Tân Thanh- Tp ĐBP

0230.3831119

8. Công ty TNHH TM và Dịch vụ Tân Thái Hà

Loại hình doanh nghiệp:

Lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Điện Thoại:

 

Công ty TNHH

Phần cứng, điện từ

SN 455S – Phố 4 Phường Tân Thanh- Tp ĐBP

0230.3825086

9. Công ty TNHH Đăng trình

Loại hình doanh nghiệp:

Lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Điện Thoại:

10. Công ty TNHH Sharp

Loại hình doanh nghiệp:

Lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:

Điện Thoại:

 

 

 

 

Công ty TNHH

Phần mềm, phần cứng

Đ/c: SN 644- Phố 1 - P. Tân Thanh - TPĐiện Biên phủ

 

 

 

Công ty TNHH

Phần mềm, phần cứng

Đ/c: Phố 28 - P. Tân Thanh - TP Điện Biên Phủ

 

 

 

Xem tiếp...

Tin đã đăng