22:16 ICT Thứ ba, 21/05/2019
English

Các cơ quan có ấn phẩm báo chí trên địa bản tỉnh Điện Biên

Thứ tư - 28/10/2009 09:05

Các cơ quan có xuất bản bản tin

1. Trường CĐSP Điện Biên

Tên bản tin:

Địa chỉ:

Điện thoại:

 

Công tác học sinh sinh viên

Tổ 30 - P.Mường Thanh - Tp ĐBP

0230.3824.060

2. Sở Tư Pháp tỉnh Điện Biên

Tên bản tin:

Địa chỉ:

Điện thoại:

 

Tư pháp Điện Biên

Tổ 28 - P. Mường Thanh - TP ĐBP

0230.3824.093

3. Trung tâm truyền thông GDSK tỉnh Điện Biên

Tên bản tin:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thông tin Y tế Điện Biên

Phố 25 - P.Mường Thanh - Tp ĐBP

0230.3828.457

4. Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên

Tên bản tin:

Địa chỉ:

Điện thoại

Thông tin hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

P. Mường Thanh - Tp ĐBP

0230.3824.166

5. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Tên bản tin:

Địa chỉ:

Điện thoại

Tài nguyên và Môi trường

số 315 - P. Mường Thanh - Tp ĐBP

0230.3810.093

6. Liên minh hợp tác xã tỉnh Điện Biên

Tên bản tin:

Địa chỉ:

Điện thoại

Bản tin kinh tế tập thể

P. Thanh Bình - Tp ĐBP

0230.3825.228

7. Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên

Tên bản tin:

Địa chỉ:

Điện thoại

Bản tin Hoạt động công đoàn

số 1008 - Đường 7/5 - Tp ĐBP

0230.3824.902

8. Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Điện Biên

Tên bản tin:

 

Địa chỉ:

Điện thoại

Thông tin Khoa học Công nghệ và Thông tin - Kinh tế - Khoa học - Công nghệ

Số 886 - Đường 7/5 - Tp ĐBP

0230.3827.044

9. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Điện Biên

Tên bản tin:

Địa chỉ:

Điện thoại

Sinh hoạt chi bộ

P. Mường Thanh - Tp ĐBP

0230.3834.821

10. Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Điện Biên

Tên bản tin:

Địa chỉ:

Điện thoại

Tin ảnh Điện Biên

 P. Mường Thanh - Tp ĐBP

0230.3831.163

11. Hội văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên

Tên bản tin:

Địa chỉ:

Điện thoại

Văn nghệ Điện Biên

Đường Phan ĐÌnh Giót - Tp ĐBP

0230.2240.118

 
Các cơ sở in phát hành trên địa bàn tỉnh
 
<!--table.MsoTableGrid{border:1.0pt solid black;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"}p.MsoNormal{mso-style-parent:"";margin-bottom:.0001pt;line-height:150%;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}-->

1. Công ty TNHH in Điện Biên

 

Địa chỉ:

Điện Thoại:

Tổ 1 - P.Him Lam - Tp ĐBP

2. Trung tâm phát hành sách tỉnh Điện Điên

Địa chỉ:

Điện Thoại:

P. Mường Thanh - Tp ĐBP

 

3. Công ty sách và thiết bị trường học

Địa chỉ:

Điện Thoại:

Số 859 - Đường 7/5 - Tp ĐBP

 


 

Xem tiếp...

Tin đã đăng