18:47 ICT Thứ hai, 25/03/2019
English

Báo chí tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ tư - 21/06/2017 15:17
DIC - Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; truyền tải kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, đem tiếng nói của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước.Phóng viên tác nghiệp tại Lễ hội Hoa ban năm 2017. Ảnh: Tiến Dũng

Cùng với việc xây dựng đội ngũ phóng viên tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, các cơ quan báo chí của tỉnh đã mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đăng, phát tập trung tuyên truyền việc thực hiện các lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Trong đó, mỗi cơ quan báo chí đều có cách làm sáng tạo, đổi mới để thực hiện chuyên trang, chuyên mục, chương trình của mình sao cho hấp dẫn, thu hút bạn đọc, người xem. Như, chuyên mục: “Xây dựng Đảng”, “Thực hiện Nghị quyết của Đảng”, “Điện Biên làm theo lời Bác”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Các tác phẩm tuyên truyền đã phản ánh được thực tiễn cuộc sống và nêu bật nhiều vấn đề mới nảy sinh trong đời sống xã hội. Kịp thời nêu gương điển hình tiên tiến trong sản xuất, đời sống và các phong trào thi đua; cổ vũ động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tốt vai trò phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xã hội bảo vệ Nhà nước, lợi ích của nhân dân… góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Nhiều bài viết phản ánh, phân tích sâu những kết quả thực hiện nghị quyết của đảng bộ các cấp, những vấn đề tồn tại; đồng thời đề xuất giải pháp… kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Vấn đề tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống làm sao để “đúng, trúng, hay” luôn là mục tiêu Báo Điện Biên Phủ hướng tới. Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Báo Điện Biên Phủ thường xuyên đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; rút kinh nghiệm để ngày càng nâng cao chất lượng tuyên truyền trên từng loại hình và từng ấn phẩm. Căn cứ chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Biên tập xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tháng, hàng tuần của từng ấn phẩm. Ngoài các kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, Báo còn có kế hoạch riêng để tuyên truyền sâu hơn mỗi khi Trung ương, tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề. Ban Biên tập chỉ đạo các phòng chuyên môn, đặc biệt là Phòng Phóng viên Văn xã - Xây dựng Đảng chịu trách nhiệm chính tuyên truyền về nội dung này; phân công phóng viên phụ trách theo dõi từng ngành, lĩnh vực, địa bàn cụ thể; xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo tháng, từng tuần, theo chuyên trang, chuyên mục; kịp thời đưa tin, viết bài về các địa phương, cơ quan, tập thể, cá nhân, điển hình trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Nội dung chuyên trang, chuyên mục cũng có nhiều cải tiến, nâng cao về chất lượng, thông tin đa dạng, phong phú hơn, qua đó thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Báo Điện Biên Phủ trở thành kênh thông tin quan trọng cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nghị quyết của Đảng trong toàn tỉnh, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh kịp thời lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế...


Gia Kiệt

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Tin đã đăng