Kết quả tìm kiếm: 16 văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 15/2014QĐ-UBND 14/07/2014 Quyết định : Ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh tỉnh Điện Biên
2 15/2011/TT-BTTTT 27/06/2011 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
3 51/2011/NĐ-CP 25/06/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
4 47/2011/NĐ-CP 16/06/2011 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính
5 43/2011/NĐ-CP 12/06/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
6 25/2011/NĐ-CP 05/04/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
7 05/2011 /TT-BTTTT 27/02/2011 Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
8 06/2011/TT-BTTTT 27/02/2011 Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
9 03/2011/TT-BTTTT 03/01/2011 Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
10 209/2010/TT-BTC 19/12/2010 Quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước
11 78/2010/QĐ-TTG 29/11/2010 Về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế
12 97/2010/TT-BTC 05/07/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
13 15/2010/TT-BTTTT 30/06/2010 Quy định về điều kiện phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh
14 03/2010/TT-BTTTT 13/01/2010 Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông
15 51/2008/QĐ-BTTTT 17/11/2008 51/2008/QĐ-BTTTT, ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010
16 88/2008/QĐ-TTg 03/07/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây