15:14 ICT Thứ năm, 20/06/2019
English


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
702/STTTT- KHTC 13/06/2019

Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí số 8 thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2019;

Tải về
700 /STTTT-CNTT 13/06/2019

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số đợt 2 năm 2019

Tải về
683/STTTT-KHTC 10/06/2019

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020 các đơn vị doanh nghiệp, các huyện.

Tải về
684/STTTT-KHTC 10/06/2019

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020

Tải về
681/STTTT-KHTC 07/06/2019

Về việc nghiên cứu, đầu tư Đài Truyền thanh cơ sở trên nền tảng Internet

Tải về
600/STTTT- VP 23/05/2019

Đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc cấp tỉnh, huyện lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tải về
578/STTTT- KHTC 17/05/2019

Đề nghị phối hợp triển khai hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 tỉnh Điện Biên.

Tải về
/STTTT-CNTT 15/05/2019

Về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019

Tải về
448/STTTT- KHTC 18/04/2019

Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh.

Tải về
365/STTTT-CNTT 27/03/2019

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ.

Tải về
296/STTTT-CNTT 13/03/2019

Đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 07/07/2014 của Bộ Chính trị.

Tải về
169/STTTT-CNTT 13/02/2019

V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019

Tải về
30/STTTT-BCXB 07/01/2019

Về việc đề nghị báo cáo hoạt động trang thông tin điện tử

Tải về
13/STTTT-KHTC 04/01/2019

Phụ lục Báo cáo, tổng hợp tình hình đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (kèm theo công văn số: 13/STTTT-KHTC ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Tải về
1500/STTTT-CNTT 16/12/2018

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số phục vụ triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
1395/STTTT-CNTT 11/12/2018

V/v đề nghị cung cấp danh sách tài khoản thư điện tử công vụ đã cấp cho tổ chức và cá nhân các cơ quan Nhà nước của tỉnh

Tải về
1335/STTTT-KHTC 04/12/2018

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Tải về
1266a/STTTT-CNTT 23/11/2018

V/v Hướng dẫn xác định cấp độ và xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin

Tải về
1299/STTTT- KHTC 28/11/2018

Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2018.

Tải về
1241/KH-STTTT 19/11/2018

Triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới Sở Thông tin và Truyền thông

Tải về
1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau