08:05 ICT Chủ nhật, 18/08/2019
English


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
145/QĐ-SNV 16/08/2017

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên năm 2017

Tải về
498/TB_STTTT 17/08/2017

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tải về
421/TB-STTTT 14/07/2017

Thông báo kết quả xét tuyển, tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tải về
374/TB-STTTT 26/06/2017

Thông báo triệu tập Thí sinh tham dự phỏng vấn tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tải về
373/TB-STTTT 26/06/2017

Thông báo danh sách Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tải về
40/QĐ-STTTT 21/06/2017

Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tải về
34/KH-STTTT 21/06/2017

Kế hoạch tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tải về
290/TB-STTTT 18/05/2017

Thông báo về việc tuyển dụng Công chức

Tải về
80/STTTT-VP 08/03/2011

V/v khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin và truyền thông tỉnh Điện Biên.

Tải về
79/2010/QĐ-TTg 30/11/2011

Quyết định v/v Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Tải về
17/2010/TTLT-BTTTT-BNV 27/07/2010

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về
22/2008/QH12 28/11/2008

Luật cán bộ công chức

Tải về
07/2008/TT-BNV 04/09/2008

Thông tư 07/2008/TT-BNV, V/v Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức

Tải về
755/QĐ-TTg 17/06/2008

Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Báo điện tử VietNamNet về Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về