18:09 ICT Thứ năm, 18/04/2019
English


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
30/STTTT-BCXB 07/01/2019

Về việc đề nghị báo cáo hoạt động trang thông tin điện tử

Tải về
1142/STTTT-BCXB 30/10/2018

V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào" tại tỉnh Điện Biên

Tải về
336/STTTT-KHTC 08/06/2017

V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí "Thông tin và Truyền thông" trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020

Tải về
206/STTTT-BCXB 14/04/2017

V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Đề án Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Tải về
20/GP-TTĐT 16/03/2016

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

Tải về
2380/QĐ-BTTTT 18/12/2015

Về việc gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015

Tải về
89/STTTT-BCXB 04/03/2015

V/v phối hợp thực hiện công tác truyền thông về phòng chống ma túy năm 2015

Tải về
11/GM-STTTT 19/12/2014

GIẤY MỜI: Dự Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44

Tải về
13/2012QĐ-UBND 12/06/2012

Quyết định Quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chỉ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về
42/CT- BTTTT 01/08/2014

Chỉ thị : Về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí.

Tải về
15/2014QĐ-UBND 15/07/2014

Quyết định : Ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh tỉnh Điện Biên

Tải về
194/QĐ-UBND 31/03/2014

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Báo chí - Xuất bản tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020

Tải về
/STTTT-KHTC 25/03/2013

Đề nghị tham gia ý kiến cho dự thảo "Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020

Tải về
312/STTTT-KHTC 18/06/2012

Cung cấp số liệu hiện trạng, nhu cầu và đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực KH&CN trình độ cao

Tải về
82/QĐ-STTTT 21/02/2012

Ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

Tải về
67/STTTT-KHTC 14/02/2012

Đề nghị báo cáo tình hình hoạt động hệ thống đài truyền thanh cơ sở

Tải về
378/STTTT-KHTC 09/08/2011

Đề nghị cung cấp số liệu phục vụ công tác lập quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020.

Tải về
330/TB-STTTT 22/07/2011

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên internet

Tải về
20/2011/QĐ-TTg 24/03/2011

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

Tải về
07/2011/TT-BTTTT 01/03/2011

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Tải về
1 2 3 4  Trang sau