18:46 ICT Thứ hai, 25/03/2019
English


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
51/QĐ-STTTT 20/09/2016

Thanh tra hoạt động về an toàn thông tin, quản lý thuê bao trả trước và dịch vụ Internet băng rộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về
516/STTTT-BCVT 05/09/2016

V/v đề nghị cung cấp số liệu hiện trạng hạ tầng cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh

Tải về
439/STTTT-BCVT 31/08/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTCngày 17/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính

Tải về
417/STTTT-BCVT 17/08/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2015/TT-BTTTTngày 30/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
366/STTTT-BCVT 27/07/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BTTTT

Tải về
04/STTTT-BCVT 07/01/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT ngày 16/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
554/STTTT-BCVT 21/10/2014

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BTTTT và Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT

Tải về
534/STTTT-BCVT 02/10/2014

V/v triển khai Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
26/2013/TT-BTTTT 27/12/2013

Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF(470-806)MHz đến năm 2020

Tải về
59 /STTTT-BCVT 13/02/2014

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT.

Tải về
1117/QĐ- UBND 31/12/2013

Quyết Định Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020

Tải về
05/STTTT-BCVT 03/01/2014

Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT.

Tải về
294/KH-STTTT 25/04/2013

Kế hoạch khảo sát thực tế phục vụ xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Điện Biên và Đề án phát triển hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tỉnh Điện Biên

Tải về
/STTTT-KHTC 25/03/2013

Đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo "Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020

Tải về
04/2012/TT-BTTTT 13/04/2012

Thông tư Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

Tải về
252/STTTT-KHTC 25/05/2012

Đề nghị tham gia ý kiến cho Dự thảo Đề án "Phát triển hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tỉnh Điện Biên đến năm 2015

Tải về
236/STTTT-KHTC 16/05/2012

Đề nghị cung cấp số liệu phục vụ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển TT&TT vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số

Tải về
15/2011/TT-BTTTT 28/06/2011

Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Tải về
51/2011/NĐ-CP 26/06/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Tải về
47/2011/NĐ-CP 17/06/2011

Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

Tải về