Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
05/STTTT-CNTT 05/01/2016

V/v đề nghị báo cáo kết quả triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước

Tải về
2380/QĐ-BTTTT 18/12/2015

Về việc gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015

Tải về
706/STTTT-CNTT 18/12/2015

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ

Tải về
615/STTTT-CNTT 16/11/2015

V/v cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước năm 2015

Tải về
607/STTTT-KHTC 10/11/2015

V/v phối hợp thực hiện điều tra ứng dụng máy tính và Internet tại các tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015

Tải về
89/STTTT-BCXB 04/03/2015

V/v phối hợp thực hiện công tác truyền thông về phòng chống ma túy năm 2015

Tải về
586/STTTT-KHTC 02/11/2015

Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và CNTT tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 (điều chỉnh)

Tải về
586/STTTT-KHTC 02/11/2015

V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và CNTT tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 (điều chỉnh)

Tải về
529/STTTT-CNTT 08/10/2015

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015; kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020

Tải về
493/STTTT-KHTC 23/09/2015

Về việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xây dựng phương án điều tra thống kê toàn quốc

Tải về
443/STTTT-KHTC 01/09/2015

Đề nghị cung cấp số liệu phục vụ công tác lập quy hoạch phát triển ngành

Tải về
439/STTTT-BCVT 31/08/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTCngày 17/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính

Tải về
417/STTTT-BCVT 17/08/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2015/TT-BTTTTngày 30/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
389/STTTT-CNTT 06/08/2015

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về
382/STTTT-CNTT 04/08/2015

V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo “Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên”

Tải về
375/STTTT-CNTT 30/07/2015

Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 15/4/2015 của Chính phủ

Tải về
366/STTTT-BCVT 27/07/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BTTTT

Tải về
331/STTTT-CNTT 06/07/2015

báo cáo tình hình hoạt động cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên

Tải về
208/STTTT-CNTT 04/05/2015

V/v cảnh báo phòng chống mã độc mới

Tải về
196/STTTT-KHTC 27/04/2015

Góp ý Dự thảo chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

Tải về
1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau