Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
615/STTTT-CNTT 16/11/2015

V/v cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước năm 2015

Tải về
607/STTTT-KHTC 10/11/2015

V/v phối hợp thực hiện điều tra ứng dụng máy tính và Internet tại các tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015

Tải về
89/STTTT-BCXB 04/03/2015

V/v phối hợp thực hiện công tác truyền thông về phòng chống ma túy năm 2015

Tải về
586/STTTT-KHTC 02/11/2015

Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và CNTT tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 (điều chỉnh)

Tải về
586/STTTT-KHTC 02/11/2015

V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và CNTT tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 (điều chỉnh)

Tải về
529/STTTT-CNTT 08/10/2015

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015; kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020

Tải về
493/STTTT-KHTC 23/09/2015

Về việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xây dựng phương án điều tra thống kê toàn quốc

Tải về
443/STTTT-KHTC 01/09/2015

Đề nghị cung cấp số liệu phục vụ công tác lập quy hoạch phát triển ngành

Tải về
439/STTTT-BCVT 31/08/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTCngày 17/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính

Tải về
417/STTTT-BCVT 17/08/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2015/TT-BTTTTngày 30/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
389/STTTT-CNTT 06/08/2015

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về
382/STTTT-CNTT 04/08/2015

V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo “Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên”

Tải về
375/STTTT-CNTT 30/07/2015

Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 15/4/2015 của Chính phủ

Tải về
366/STTTT-BCVT 27/07/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BTTTT

Tải về
331/STTTT-CNTT 06/07/2015

báo cáo tình hình hoạt động cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên

Tải về
208/STTTT-CNTT 04/05/2015

V/v cảnh báo phòng chống mã độc mới

Tải về
196/STTTT-KHTC 27/04/2015

Góp ý Dự thảo chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

Tải về
120/STTTT-CNTT 17/03/2015

Công văn Đề nghị báo cáo tình hình ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động lĩnh vực ngành và thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2011-2015

Tải về
04/STTTT-BCVT 07/01/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT ngày 16/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
699/STTTT-CNTT 26/12/2014

V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước năm 2014

Tải về
1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau