Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
366/STTTT-BCVT 27/07/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BTTTT

Tải về
331/STTTT-CNTT 06/07/2015

báo cáo tình hình hoạt động cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên

Tải về
208/STTTT-CNTT 04/05/2015

V/v cảnh báo phòng chống mã độc mới

Tải về
196/STTTT-KHTC 27/04/2015

Góp ý Dự thảo chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

Tải về
120/STTTT-CNTT 17/03/2015

Công văn Đề nghị báo cáo tình hình ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động lĩnh vực ngành và thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2011-2015

Tải về
04/STTTT-BCVT 07/01/2015

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT ngày 16/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
699/STTTT-CNTT 26/12/2014

V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước năm 2014

Tải về
11/GM-STTTT 19/12/2014

GIẤY MỜI: Dự Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44

Tải về
650/STTTT-CNTT 08/12/2014

V/v hướng dẫn xây dựng Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tải về
636/STTTT-CNTT 30/11/2014

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
13/2012QĐ-UBND 12/06/2012

Quyết định Quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chỉ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về
623/STTTT-CNTT 20/11/2014

V/v báo cáo thông tin của các dự án đầu tư ứng dụng CNTT năm 2014.

Tải về
583/STTTT-CNTT 04/11/2014

Mẫu phiếu khảo sát tình hình triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) năm 2014.

Tải về
554/STTTT-BCVT 21/10/2014

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BTTTT và Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT

Tải về
534/STTTT-BCVT 02/10/2014

V/v triển khai Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
512/STTTT-CNTT 29/09/2014

về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT và Văn bản số 2591/BTTTT-KHTC, ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
511/STTTT-CNTT 29/09/2014

V/v cảnh báo, kiểm tra và khắc phục lỗ hổng điều khiển trái phép hệ điều hành Linux, Unix.

Tải về
464/STTTT-CNTT 04/09/2014

V/v xin ý kiến dự thảo kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên

Tải về
42/CT- BTTTT 01/08/2014

Chỉ thị : Về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí.

Tải về
2150/BTTTT-THH 30/07/2014

công bố Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013

Tải về
1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau