11:57 ICT Thứ tư, 17/07/2019
English

Trang nhất » Albums

Hoạt động Sở 4 photos | 566 view

Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông tham gia hội thi "Ứng xử văn hóa công sở lần thứ I - 2014"

Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông thăm Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Chương trình áo ấm mùa đông tại xã Pú Hồng (tiếp)

Chương trình áo ấm mùa đông tại xã Pú Hồng