Video

Hội nghị thắm tình Hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Hội nghị thắm tình Hữu nghị đặc biệt...
Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...

Liên kết Website

Website thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ
Thủ tục hành chính cấp Quốc gia Sở Thông tin và Truyền thông
Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019
tuyên truyền asean
VTCI Chương trình viễn thông công ích 2016-2020
Văn phòng thư điện tử eOffice
Số hóa truyền hình mặt đất
Chính phủ Việt Nam
Công báo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập:

9665057

Trang nhất » Giới thiệu

Phó giám đốc gồm 2 Đồng chí:


1. Đồng chí: Vũ Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở, Phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông
 

- Họ và tên : Vũ Anh Dũng
- Chức vụ : Phó giám đốc 
- Trình độ chuyên môn : Đại học 
- Trình độ lý luận : Cao cấp 
- Điện thoại  : 0215.3828.668
- Email : DungVA@dic.gov.vn


Nhiệm vụ, quyền hạn Phó Giám đốc Sở, Phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông: Vũ Anh Dũng

 - Phụ trách chung về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về mọi hoạt động của Sở theo quy định.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành và phụ trách các lĩnh vực:
+ Công tác kế hoạch, tài chính, thẩm định chương trìnhdự án.
+ Cùng BCH Đảng bộ thực hiện Công tác tổ chức bộ máy, biên chế; đào tạo bồi dưỡng, CBCC, VC, người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
+ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật công tác cải cách hành chính; an ninh quốc phòng; công tác thanh niên; công tác tự vệ.
+ Công tác QLNN trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Bưu chính, viễn thông.
- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin của Sở.
- Chủ tài khoản của cơ quan.
- Trực tiếp phụ trách chuyên môn, theo dõi, chỉ đạo các phòng, trung tâm: Văn phòng Sở, Kế hoạch Tài chính, Công nghệ thông tin, Bưu chính - Viễn thông và Trung tâm CNTT&TT.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo quy định của cấp có thẩm quyền.
- Theo dõi hoạt động thông tin và truyền thông các địa phương: Tp. Điện Biên Phủ, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.2. Đồng chí: Nguyễn Hùng Cường – Phó Giám đốc Sở


- Họ và tên : Nguyễn Hùng Cường
- Chức vụ : Phó giám đốc
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  : 0215.3835.668
- Email : CuongNH@dic.gov.vn


  Nhiệm vụ, quyền hạn Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Hùng Cường

- Thay mặt đồng chí Phó Giám đốc phụ trách giải quyết các công việc khi được ủy quyền hoặc đồng chí Phó Giám đốc phụ trách đi công tác. Chịu trách nhiệm về các lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Giúp đồng chí Phó Giám đốc phụ trách thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Báo chí; xuất bản, In, phát hành; phát thanh - truyền hình; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thanh tra, pháp chế; quảng cáo báo chí.
- Chịu trách nhiệm hoạt động của Trang tin điện tử, công tác xuất bản ấn phẩm của Sở Thông tin và Truyền thông; thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí và công tác Công đoàn.
- Chủ tài khoản thứ 2.
- Trực tiếp phụ trách chuyên môn, theo dõi, chỉ đạo  các phòng: Báo chí-Xuất bản; Thanh tra Sở.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo quy định của cấp có thẩm quyền và chỉ đạo của đồng chí Phụ trách Sở.
- Theo dõi hoạt động Thông tin và Truyền thông các địa phương: Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Mường Lay,
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do đồng chí Phụ trách Sở phân công.