05:39 ICT Thứ năm, 21/02/2019
English

Giám đốc Sở

- Họ và tên : Chu Xuân Trường
- Chức vụ : Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  :  
- Email : truongcx@dic.gov.vn


  Nhiệm vụ, quyền hạn Giám đốc Sở: Chu Xuân Trường

Phụ trách chung về các lĩnh vực thuộc ngành, trực tiếp phụ trách:

- Các mặt công tác: Tư tưởng chính trị; chiến lược, quy hoạch và kế hoạch về phát triển ngành; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; lao động, tiền lương; thi đua khen thưởng - kỷ luật; cải cách hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ; đối ngoại và các công tác khác được ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.
- Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông.
- Các đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính.
- Phát ngôn chính của Sở.
- Chủ tài khoản.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo của Tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông các huyện, thành phố: Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Điện Biên Đông.