Video

Hội thi Tin học khối CBCC, VC trẻ tỉnh Điện Biên lần thứ II năm 2017
Hội thi Tin học khối CBCC, VC trẻ tỉnh...
Sở TT&TT: Học tập và làm theo tư tưởng,...
Vì biên giới hoà bình hữu nghị (Tây...
Vì biên giới hoà bình hữu nghị (Tây...
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân...

Liên kết Website

Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018
tuyên truyền asean
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
VTCI Chương trình viễn thông công ích 2016-2020
Chương trình tuyên truyền bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới
Danh mục chương trình tuyên truyền Đại hội Đảng XII
Triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý
Văn phòng thư điện tử eOffice
Số hóa truyền hình mặt đất
Chính phủ Việt Nam
Công báo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập:

7810965

Trang nhất » Giới thiệu

Giám đốc Sở

- Họ và tên : Nguyễn Ngọc Kỷ
- Chức vụ : Giám đốc Sở
- Trình độ chuyên môn :  Đại học
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  : 0215.3835.356
- Email : KyNN@dic.gov.vn


  Nhiệm vụ, quyền hạn Giám đốc Sở: Nguyễn Ngọc Kỷ

  a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Sở theo Quy định; Chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan;
 
  b) Chỉ đạo, giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, các huyện, thị xã, thành phố. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức - cán bộ; tài chính - kế toán; thi đua khen thưởng, kỷ luật; quy hoạch, kế hoạch; công tác pháp chế, công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác quân sự, quốc phòng; cải cách hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;


  c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn: Văn phòng Sở; Thanh tra; Kế hoạch - Tài chính;

  d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

  đ) Chủ tịch các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở: Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật; Hội đồng nâng lương; Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ và các Ban Chỉ đạo khác theo quy định của pháp luật;

  e) Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông và Thành phố Điện Biên Phủ;

  g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông giao.